Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OFIARA - Z dwóch punktów widzenia.

"Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do Świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem." - Hebr. 13:11. Czy to pokazuje, że ofiara za grzech jest dokonywana w pozafigurze w Świątnicy Najświętszej?

Ogólnie ci, którzy tłumaczyli w Biblii cokolwiek o Namiocie Zgromadzenia, okazali się niewiernymi w użyciu wyrażeń świątnica, Najświętsza, Święte Miejsce, itp. Nie rozumieli, że te wyrażenia były użyte w innym znaczeniu przez Żydów łącznie z różnymi częściami Namiotu Zgromadzenia. Poprawnie przetłumaczony, nasz tekst mówi: "Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona do Świątnicy Najświętszej jako ofiara za grzech, tych ciała bywają palona za obozem."

Musimy pamiętać, że wyrażenie "ofiara" jest w Piśmie Świętym użyte w dwóch znaczeniach. W jednym znaczeniu, nasz Pan się ofiarował przy chrzcie, gdy poświęcił się, aby czynić wolę Ojca. To była Jego ofiara Samego Siebie, gdy On ukazał się przy rzece Jordan. Ofiary tej dokonał, gdy złożył Swoje życie na Kalwarii; i to życie złożone na Kalwarii jest stosowną ofiarą za grzech. Pozostawało jeszcze, aby Jezus, jako Najwyższy Kapłan, wstąpił na wysokość, ukazał się przed obliczem Bożym za nami i zastosował też ofiarę za grzech. Pokropienie krwią Ubłagalni było czynione w Świątnicy Najświętszej. Lecz stawienie tej ofiary było uczynione przy rzece Jordan, a w figurze przy zabiciu cielca.

KPiO 1911; ang: 511