Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OBJAWIENIA - Bóg objawiony w ciele.

Czy klasa spłodzonych z ducha jest objawieniem się Boga w ciele?

Bóg był objawiony w ciele Ojca Adama, ponieważ Bóg stworzył człowieka na wyobrażenie Swoje (1 Moj. 1:26; 5:1; 9:6). Człowiek nie został stworzony aby grzeszył. Biblia wyjaśnia nam, że grzech przyszedł na ludzkość przez upadek. Kiedy grzech i samolubstwo przyszły na świat, spaczyły one sądy nasze, tak, że teraz Biblia oświadcza: "Niemasz sprawiedliwego, ani jednego." (Rzym. 3:10). Chociaż Bóg nie jest istotą cielesną, to jednak kiedy stworzył człowieka w ciele na wyobrażenie Swoje, Adam stał się objawieniem Boga w ciele. Tak i Jezus, kiedy przyszedł na świat po opuszczeniu niebieskiej, duchowej chwały, jaką dzielił z Ojcem, i kiedy stał się człowiekiem, był On objawieniem się Boga w ciele.

Bóg oczywiście objawiony jest do pewnego stopnia we wszystkich ludzkich ciałach, lecz w miarę, jak pierwotne wyobrażenie Boże zostało zatarte, ludzie nie są wyobrażeniem Boga w ciele. Jednak kiedy stajemy się Nowymi Stworzeniami przez spłodzenie z ducha świętego, otrzymujemy nowy umysł, jak to powiada Apostoł. Umysły nasze poddajemy Bogu, wolę naszą poddajemy woli Bożej i wskutek poddania naszej woli pod wolę Bożą, stopniowo przyjmujemy ducha zdrowego umysłu, jak to mówi Apostoł. Nie mamy zdrowych ciał, ale umysł nasz staje się coraz bardziej zdrowy z powodu harmonii z umysłem Boga. Umysł Boży jest zdrowym umysłem, a w miarę jak nasz umysł poddaje się woli Bożej, stajemy się rozumniejsi. Ktokolwiek kieruje się duchem Bożym, posiada, Jego umysł i w takim razie Bóg bardziej objawiać się będzie w jego ciele, aniżeli przedtem, zanim taki człowiek został spłodzony z ducha i zanim ten nowy umysł objął kontrolę.

Widzimy więc, że rozsądnie jest twierdzić, iż każdy chrześcijanin, w miarę jak otrzymuje ducha Bożego, i wzrasta w nim, staje się coraz zdrowszym na umyśle. Stopniowo staje się obrazem miłego Syna Bożego a przez to samo obrazem Ojca, ponieważ Jezus jest istnym wyobrażeniem Ojca. Chrześcijanin, który wzrasta w podobieństwo Chrystusa, staje się więc coraz bardziej objawieniem Boga w ciele. (2 Tym. 1:7; Hebr.1:3)

KPiO 1905; ang: 452