Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NOWE STWORZENIE - Osobista sprawa.

"A tak, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały." (2 Kor. 5:17). Czy mamy rozumieć z tego tekstu że Chrystus, głowa i ciało stanowi to Nowe Stworzenie, czy też, że wyrażenie, Nowe Stworzenie, stosuje się do osobistych członków kościoła?

Niewątpliwie jest to osobista sprawa. Osobiście poświęcamy naszą ziemską naturę, w podobieństwie, jak Pan poświęcił Swoje ciało. Osobiście jesteśmy spłodzeni z ducha świętego. Osobiście jesteśmy na próbie wiecznego życia lub śmierci. Osobiście musimy czynić nasze powołanie i wybranie pewnym. Osobiście musimy być przemienieni w momencie w okamgnieniu. Osobiście, jak nosiliśmy wyobrażenie ziemskie, tak nosić będziemy wyobrażenie niebieskie.

Co więcej do tego Nowego Stworzenia wchodzi, nie tylko nasz Pan, jako Głowa i Kościół jego Oblubienica, lecz także wszyscy spłodzeni z ducha. Oni też będą należeć do Nowego Stworzenia, ponieważ nie będą członkami rodzaju ludzkiego. Nowe Stworzenie obejmuje wszystkich, którzy należą "Do Kościoła pierworodnych, którzy są spisani w niebie." (Hebr. 12:23). Najważniejszym w tym chwalebnym Kościele będzie Królewskie Kapłaństwo. Mniejsi bracia na duchowym poziomie będą pozafiguralnymi Lewitami, klasą Wielkiego Grona.

KPiO 1912; ang: 506