Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NOWE STWORZENIE - Odpowiedzialność za przeszłe grzechy.

Czy jako nowe stworzenie jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za przeszłe grzechy?

Nie, wcale nie. Czasami ludzie opowiadają mi głębokie sekrety życia, i wtedy, starałem się im wytłumaczyć przy pomocy tekstów, że od czasu kiedy się poświęcili, Bóg przez Chrystusa wypełnił ich braki, i wtedy oni stali się nowymi stworzeniami i z przeszłości nie jest trzymane przeciwko nim jako nowym stworzeniom nic takiego, co oni uczynili jako stare stworzenie, zanim zostali przyjęci przez Pana

Nowe Stworzenie ma tylko ziemskie ciało, w którym działa w obecnym czasie; przeto, jak Apostoł mówi, możemy mieć wolę lub intencję tak a tak uczynić, lecz przekonujemy się że nie jesteśmy zdolni tego dokonać. Jednak, jako Nowe Stworzenie, musimy mieć doskonałe zamiary, czyli intencje. Bóg wie, że mamy tylko gliniane naczynie i spodziewa się od was tyle ile nas stać, lecz wszystko na co nas stać. Mamy karać ciało swoje i w niewolę podbijać. W ósmym rozdziale do Rzymian jest powiedziane o duchu Chrystusowym przebywającym w nas. Pomyślcie jaka to potęga! Moc ta wzbudziła Jezusa od umarłych. Czy nie jest to zadziwiająca moc Boża? Zapewne. Jeżeli tedy otrzymałeś ducha świętego od Boga, i jeżeli ten duch, czyli moc Boża była dostateczną do wzbudzenia Jezusa od umarłych, czy nie myślisz, że ta moc może i ciebie uzdolnić do wielu rzeczy? Apostoł zaleca, aby ten duch coraz więcej kontrolował naszymi śmiertelnymi ciałami. Jeżeli jesteśmy nowymi stworzeniami, to jako tacy, będziemy nasze ciała doprowadzać do tej miary codziennie, na ile tylko nas stać.

Spotykałem niektórych braci w duchowym niepokoju, dlatego że próbowali i chybili, albo z powodu, ze ktoś inny lepiej uczynił niż oni. Przypominam sobie o pewnym bracie w prawdzie, który powiedział: "Bracie Russell, chciałbym, tak postępować, jak ty". Odpowiedziałem: "Bracie, gdybyś ty mógł tak postępować jak ja, to ja musiałbym się zawstydzić. Ja byłem chrześcijaninem jeszcze przed twoim narodzeniem, więc gdyby moje postępowanie nie było lepsze od twego któryś nie przeszedł mojej praktyki, to byłbym wielce zawstydzonym". On odpowiedział: "Nigdy o tym nie myślałem w taki sposób".

KPiO 1910; ang: 506