Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NOWE STWORZENIE - Czy ciało jest Jego częścią?

Czy ciało poświeconej osoby jest częścią Nowego Stworzenia?

Tak i nie. Nie jest częścią Nowego Stworzenia albowiem Nowe Stworzenie jest duchowe i nowego ciała, które należy do Nowego Stworzenia, ono jeszcze nie otrzymało lecz ma nadzieję otrzymać według Pańskiej obietnicy, kiedy okaże swoją wierność, czyli przy zmartwychwstaniu. Posiadamy ten skarb (Nowe Stworzenie, nową wolę, nowy zmysł) w glinianym naczyniu. To gliniane naczynie nie jest Nowym Stworzeniem. Z drugiej strony możemy właściwie powiedzieć że ciało należy do Nowego Stworzenia; w tym samym znaczeniu, jak twój pies należy do ciebie. Twój pies reprezentuje ciebie, do takiego stopnia, że w razie wypadku byłbyś pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę przez niego wyrządzoną.

Podobnie jest z Nowym Stworzeniem; ono musi założyć kaganiec na śmiertelne ciało i trzymać je od wyrządzenia szkody na świecie. Ono jest twoje do użytku. Lecz, ty jako Nowe Stworzenie, będziesz wzmagał się i rozwijał, stając się co aż bardziej utrwalonym w Panu, proporcjonalnie jak stare stworzenie stawać się będzie coraz więcej umarłym. Apostoł powiada nam: "Tak też i wy rozumiejcie żeście umarłymi grzechowi, aleście żywymi ku sprawiedliwości." On powiada, że duch Chrystusowy działający w nas powinien ożywiać, czyli pobudzać nasze śmiertelne ciała w służbie Pana jako sługi Nowego Stworzenia. Zaciągnijcie śmiertelne ciała w służbę Wielkiego Króla, jako ożywieni od umarłych - jest tą myślą.

KPiO 1912; ang: 508