Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NOWE PRZYMIERZE - Względem pogan.

Czy byłoby właściwe powiedzieć, że poganie wejdą pod Nowe Przymierze, gdy nigdy nie byli w żadnym innym przymierzu z Bogiem?

Tak, byłoby właściwe, ponieważ Nowe Przymierze nie znaczy inne przymierze. Będzie ono inne, czyli drugim przymierzem dla tych, którzy przedtem byli pod przymierzem, lecz "nowe" a "inne", czyli "drugie" nie znaczy to samo. Bóg powiedział: "Po tych dniach uczynię nowe przymierze z domem Izraelskim i z domem Judzkim." Przytaczając to zdanie o nowym przymierzu, zdawałoby się, że ono stosuje się tylko do narodu żydowskiego, lecz musimy pamiętać, że ten naród był figuralnym narodem. Gdy czytamy o dniu Pojednania w zakonie, zauważymy, że ofiara za grzech była uczyniona za pokolenie Lewiego, a druga część tej ofiary za resztę Izraela. Gdzie można to zastosować? Apostoł stosuje to do wszystkiego stworzenia, czyli, mówiąc inaczej, wszystek Izrael znaczy w rzeczywistości wszystko stworzenie.

W figurze było to czynione z Izraelem, lecz Izrael jako naród, przedstawiał cały rodzaj ludzki w ofierze pojednania. To znaczy, że wszystkie błogosławieństwa Boże są dla tych, którzy ostatecznie staną się rzeczywistymi Izraelitami (czyli ludem Bożym). Bóg nie zaopatrzy tych, którzy są Mu obcymi. Jest przyczyna, że ludzie są obcymi Bogu - ponieważ wielki przeciwnik (szatan) zaślepił ich umysły. Wszyscy, którzy przyjdą do harmonii z Boskim planem przez Chrystusa, wielkiego syna, Abrahamowego, staną się dziećmi Abrahama (przez wiarę), i będą częścią "wszystkiego Izraela," z którym utwierdzone zostanie nowe przymierze, a błogosławieństwo i przywileje w nim objęte, staną się ich udziałem.

KPiO 1906; ang: 504