Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEWIASTA - Chwalą mężową, Kościół chwalą Chrystusową.

Czy Pismo, które mówi, iż niewiasta jest chwała męża, daje nam do zrozumienia, że Kościół jest chwałą Chrystusa?

Rozumiemy, że tak. Jednak przez to nie mamy zrozumieć, że niewiasta jest chwałą męża, jakoby była chwalebniejszą od męża; ani, że Kościół, jest chwałą Chrystusa, jakby był chwalebniejszym od Chrystusa; ani, że Syn jest chwałą Bożą, jakoby był chwalebniejszym od Ojca; lecz rozumiemy, że Ojciec specjalnie jest uwielbiony w Synu przez bliskość pokrewieństwa, które egzystuje pomiędzy nimi i z powodu zaszczytu jakim Ojciec obdarzył Syna. Podobnie, Chrystus będzie uwielbiony w Swym Kościele, ponieważ chwała, która będzie zamanifestowana w Kościele, będzie odbiciem chwały Jezusowej - wszystko będzie wynikiem Ojcowskiej łaski, przez Niego.

KPiO 1910; ang: 739