Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEWIARA - A grzech.

Mówione jest, że niewiara, brak wiary, jest grzechem. Czy to jest ten grzech, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Hebr. 12:1, grzech, który nas snadnie obstępuje? Czy to jest właściwy pogląd?

Ja myślę, że to nie jest właściwy pogląd na wyrażenie się apostoła Pawła. Zdaje się, że Apostoł miał na myśli, że jest pewien grzech albo słabość, który ciebie szczególnie obstępuje; może być inny, który szczególnie obstępuje twoich braci lub siostry, może też być jeszcze inny, który mnie obstępuje. Jakikolwiek grzech, któryby cię mógł snadnie obstępować i obstępuje, jest blisko ciebie, zawsze z tobą obecny i zawsze stara się ciebie usidlić; odrzuć go; on jest szczególnie twoim niebezpieczeństwem. Upewnij się, żeś go odrzucił, i biegnij z cierpliwością w zawodzie, który jest wystawiony przed nami.

KPiO 1913; ang: 722