Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEŚMIERTELNOŚĆ - Który sam ma nieśmiertelność.

Do kogo odnosi się następujący wyjątek z Pisma Świętego: "Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może?" (1 Tym. 6:16).

Ten wyjątek jest do pewnego stopnia podwójnego znaczenia; to znaczy, że jak został on tu przedstawiony, może mieć dwojakie zastosowanie. Jeżeli ktoś twierdzi, że stosuje się do Ojca Niebieskiego, nie będę się z nim wcale sprzeczał w tej sprawie. Ale wydając swoją opinię, jaką już oświadczyłem i jak wciąż wierzę, orzeczenie to stosuje się do Pana naszego Jezusa. Gdyby stosowało się do Ojca, znaczyłoby to, że tylko Ojciec ma nieśmiertelność i znaczyłoby dalej, że Pan Jezus nie miałby nieśmiertelności, gdy zaś Pismo Święte mówi, że ma. Zastosowanie tego Pisma do Pana Jezusa i powiedzenie, że tylko On ma nieśmiertelność, nie odejmuje wcale Ojcu Niebiańskiemu nieśmiertelności, ponieważ, jak to apostoł wyjaśnia, Bóg jest zawsze wyjątkiem od wszelkiej reguły i od jakiegokolwiek porównania. On jest zawsze wyjątkiem.

KPiO 1913; ang: 337