Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEŚMIERTELNOŚĆ - Kiedy wywiedziona na jaw?

Czy Pan nasz wywiódł na jaw nieśmiertelność przed czy po Swoim zmartwychwstaniu?

Apostoł mówi, że Pan wywiódł na jaw żywot i nieśmiertelność przez Ewangelię. Ani Jego życie, ani Jego umieranie, ani Jego zmartwychwstanie, nie wywiodło tego na jaw w najzupełniejszym znaczeniu tego słowa; Ewangelia tego dokonała, a Ewangelia ta nie była w zupełności rozumiana przez apostołów w czasie zmartwychwstania Pana, lecz dopiero później, kiedy otrzymali ducha świętego. Były pewne rzeczy, wypowiedziane przez Pana, które na to wskazywały, ale apostołowie wówczas jeszcze nie rozumieli tej sprawy; rzeczy te wciąż jeszcze były przed nimi ukryte i dopiero zostały dla nich wywiedzione na jaw w dniu zesłania ducha świętego. Dopiero wtedy zaczęli rozumieć, że była nie tylko nadzieja dla całej ludzkości, która ostatecznie wróci do harmonii z Bogiem, ale że także jest inna jeszcze nadzieja, o wiele większa, o wiele wspanialsza, dla Kościoła, który jest Oblubienica Chrystusową, Ciałem Jego; a tą nadzieją jest nieśmiertelność. Tak więc Chrystus, Swoim poselstwem - którego ośrodkiem była Jego śmierć i zmartwychwstanie - tym wielkim poselstwem ewangelicznym, wywiódł na jaw, wszystkim którzy chcą widzieć, zarówno życie, jak i nieśmiertelność. Skoro tylko przyjmujemy światło, możemy widzieć w umyśle naszym to świadectwo, że "Jako Ojciec ma żywot Sam w Sobie, tak też dał i Synowi, aby miał żywot Sam w Sobie."

Możemy widzieć w tym świadectwo odnoszące się do nieśmiertelności Kościoła; jak również możemy widzieć, że On złożył Swe życie za cały świat, aby wszyscy mogli mieć żywot i to obfitszy żywot. To jest ogólne świadectwo, odnoszące się do życia dla całej ludzkości, ale żeby ujrzeć je w wyraźniejszej formie, potrzeba błogosławieństwa ducha świętego, danego w dniu zesłania ducha świętego, które otwiera oczy naszego wyrozumienia odnośnie tych rzeczy, o których Pan nasz powiedział i które z ilustrował doświadczeniami własnego życia.

KPiO 1908; ang: 335