Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEDZIELNE SZKOŁY - Czy mają Boskie uznanie.

Czy uważasz, że zasada prowadzenia niedzielnej szkoły może być usprawiedliwiona pod jakimkolwiek pretekstem?

Moja myśl w tej sprawie jest taka: Pan nie powiedział mi abym zwalczał niedzielne szkoły. Powierzone mi jest głoszenie Ewangelii. Jednak mogę zaznaczyć, że niedzielne szkoły nie zostały zorganizowane przez Pana Jezusa, ani przez apostołów. Pierwsza szkoła niedzielna została zorganizowana w Londynie dla dzieci obdartych i wałęsających się po ulicach. W szkołach tych uczono szycia, haftowania, pisania i innych podobnych przedmiotów. Obecnie mamy postanowione lepsze szkoły do uczenia tych rzeczy. Pierwsze takie szkoły prowadzone były w niedziele, ponieważ w innych dniach nauczyciele nie mieli czasu; lecz obecnie szkoły takie są prowadzone Codziennie i mają lepszą podstawę, pod nadzorem stanu lub rządu. Wykazaliśmy w Wykładach Pisma świętego, że Bóg kładzie obowiązek nauczania dzieci na rodziców. Nie mam wcale zamiaru dawać Panu jakieś wskazówki w tej sprawie. Powtarzam, że niedzielnych szkół, zorganizowanych przez Pana lub apostołów, nie było. Mogą być powody do prowadzenia ich i powody te mogą być przez was uważane za dobre; w takim Fazie nie jest t o moja sprawa. Jeżeli myślicie, że zachodzą dobre przyczyny aby je mieć, to dobrze; na to powiedziałbym tylko tyle: Brat Russell nie będzie temu się sprzeciwiał. Bóg. Swoim obchodzeniu się z nami pozostawia nam dużo wolności, więc mamy wolność wyboru - kierowani Słowem Bożym. W Piśmie świętym wyrażone są zasady, a wy możecie przestrzegać je luźno lub ściśle, jakkolwiek chcecie. Pan pozostawia taką wolność, więc któż ma prawo narzucać nam pęta, jakich Pan nie narzuca?

KPiO 1912; ang: 686