Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NERON - Jego obecny stan.

Jaki jest obecny stan duszy Nerona? Gdzie on jest - czy w piekle?

Nie mam żadnej prywatnej informacji od Nerona. Wiem tylko to, o czym Biblia mówi. Pismo Święte mówi, że Neron jest w piekle - w biblijnym piekle (czyli w grobie), nie w piekle Dantego, ponieważ zachodzi różnica pomiędzy piekłem biblijnym a piekłem Dantego.

Dante, sławny włoski poeta, miał wielką wyobraźnię; wyobraził sobie "czyściec" i pisał jak obchodził z Aniołem różne miejsca i widział niektórych smażących się w ogniu, głowami na dół, a nogi w górze; inni mieli nogi na dół a płomień wybuchał dookoła ich osoby; na innych znów padał ogień; drugich gonili diabli z widłami; zaś inni byli mrożeni. Ludzie mieszkający w zimnych krajach prawdopodobnie lubią ciepło, a zatem Dante wyobraził sobie, że oni będą w czyśćcu mrożeni. Wszystko to było jego wyobraźnią, czyli imaginacją. Lecz o piekle Dante nie odważył się pisać. Podszedł do drzwi i powiedział: "Ten kto tu wstępuje, traci zupełną nadzieję" i nie wszedł.

Dusza Nerona jest tam, gdzie inne dusze - jest umarła. Nie jest to żadne wymyślenie. Szatan kłamie, gdy mówi, że Neron bardziej żyje teraz, niżeli przedtem. Będzie on umarły aż do czasu, kiedy wielki życiodawca go zawoła, tak jak Mistrz powiedział w Ewangelii św. Jana 6:28: "Nie dziwujcie się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; i pójdą ci, którzy dobrze czynili (klasa świętych, która będzie miała Boskie uznanie), na powstanie żywota." Będą oni mieli doskonałe życie, "przemienieni będą, bardzo prędko w oka mgnieniu."

Jak nam Apostoł mówi: "Każdy w swoim rzędzie" i w gronie od Boga naznaczonym. W jakim gronie będzie Neron, tęga nie wiem, bo Bóg tego nie objawił. Wiem tylko że wszyscy zmartwychwstaną. Jezus mówi, "że zmartwychwstaną oni na sąd." To jest aby w zupełności zadecydować, czy życzą sobie przyjść do harmonii z Bogiem i udowodnić że są godni życia, lub nie. Próba obecna nie jest taką. My jesteśmy na próbie teraz, jeżeli usłyszeliśmy Jego głos, przyjęliśmy Jego warunki i uczyniliśmy przymierze ofiarnicze, tedy zobowiązaliśmy się przez to przymierze być uczniami Pana i kroczyć Jego śladami. Tam nasza próba się zaczęła i trwać będzie przez resztę naszego życia, aby zadecydować, czy osiągniemy nagrodę wysokiego powołania.

Kiedy świat będzie wzbudzony z grobu to wstanie na sąd, czyli próbę wiecznego życia, lub wiecznej śmierci. Od tego czasu nie będą ludzie mogli czynić tak jak sobie zechcą. Będą zmuszeni być posłusznymi prawom królestwa, albo otrzymać karę. Lecz gdy wykorzystają dane im sposobności i zastosują się do praw jakie będą obowiązywać, to będą podniesieni do doskonałości i przez posłuszeństwo Bogu otrzymają życie wieczne na ziemi.

KPiO 1913; ang: 503