Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NAUKA - Względem Mojżesza i jego pięciu ksiąg.

Czy nie wiesz, że jest to historycznym faktem, iż Mojżesz żył co najmniej pięćset lat przedtem gdy pięć Ksiąg Mojżeszowych było napisanych (zebranych) i że wtedy, oprócz egipskich hieroglifów (pismo postaciowe), pismo nie było znane, i że z tego powodu niemożliwe było aby Mojżesz napisał te Księgi? Czy nie jest faktem, że Ezdrasz lub Nehemiasz, są odpowiedzialnymi za wszystkie te Księgi, które przypisywane są Mojżeszowi?

Ja nie myślę. Nie znam autora tego pytania, lecz wolę polegać na pewniejszym autorytecie. Jezus powiedział: "Mojżesz pisał o Mnie." Wolę wierzyć Jezusowi. Nie znalazłem dotąd nic takiego, co zaprzeczałoby tę prawdę w moim umyśle. Wcale nie jestem gotowym do odrzucenia Biblii, ona staje się dla mnie coraz lepszą z każdym dniem.

KPiO 1911; ang: 633