Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NAUCZANIE - Wszystkich narodów.

"Idąc tedy, nauczacie wszystkie narody, chrzcząc je w imię 0jca i Syna i ducha świętego." Jeżeli zbawienie świata należy do przyszłości, to jaka korzyść mogła wyniknąć z nauczania i chrzczenia narodów?

Pytający zdaje się być pod wrażeniem że Jezus, wypowiadając te słowa, popełnił omyłkę, ponieważ, On rzekł: "Czyńcie uczni z wszystkich narodów" (tak oddane to jest w greckim - czyńcie uczni, a nie nauczajcie). Pytającemu zdaje się, że wszystkie narody miały być ochrzczone i stać się uczniami Pana. Faktem zaś jest, że tylko nie wielu stało się uczniami i nie wielu było ochrzczonych; a zatem, według mniemania pytającego, Pan popełnił znaczną omyłkę. Nie jest to jednak właściwy pogląd. Pan Jezus nie popełnił omyłki. Przeczytajmy jeszcze raz ten ustęp i rozbierzmy go z innego punktu zapatrywania. Zauważmy, jak wyrażone to jest w greckim tekście: "Idąc czyńcie uczni z wszystkich narodów." Nie tylko z samych żydów. Poprzednio Pan mówił uczniom: "Na drogę pogan nie idźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego" i między tymi szukajcie uczni. Lecz teraz On dał szersze zlecenie na wiek Ewangelii i w słusznym czasie, prowadzeni duchem świętym, uczniowie zrozumieli to zlecenie i poszli do innych narodów, czyniąc uczni i chrzcząc ich. Które to narody i którzy uczniowie? Ci których zdołacie uczynić uczniami chrzcijcie ich. Czy Jezus powiedział, że uda im się pozyskać wszystkie narody i wszystkich uczynić uczniami? Nie. Wciąż jeszcze jest prawdą, że Pan nie powołuje wszystkich. Wielu jest nazwanych, lecz nie wszyscy; tylko ci co mają uszy do słuchania.

Apostoł powiedział, że "bóg świata tego zaślepił umysły niewiernym, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chrystusowej i nie nawrócili się." Kto jest bogiem tego świata? Szatan. On zaciemnia ludzkie umysły. Niektórych zaciemnia Panteizmem, innych fatalizmem; jednych takimi błędami, a drugich innymi. Nawet pomiędzy chrześcijanami naprowadzał on różnego rodzaju błędy i ciemnoty - o wiecznych mękach, o czyśćcu i wielu innych. - W taki to sposób szatan zaślepił umysły niewiernych względem Boskiego charakteru, względem Jego miłości, a także względem powołania ewangelicznego. Czemu on miałby ich zaślepiać? Aby światłość dobroci Bożej nie zajaśniała w ich sercach. Szatan nie chce aby ta światłość im jaśniała.

KPiO 1910; ang: 546