Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NASIENIE - Które jest z zakonu.

"Przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary Abrahamowej." Co znaczy wyrażenia "wszystkiemu nasieniu" i do jakiego zakonu stosuje się ten werset?

Tekst ten jest z listu do Rzymian 4:16. Rozumiemy, iż określenie apostoła mówi, że Abraham miał dwa nasienia, jak to i Bóg powiedział: "Nasienie twoje będzie jako gwiazdy niebieskie i jako piasek na brzegu morskim." Jest tu mowa najprzód o nasieniu Abrahamowym niebieskim, a następnie o jego nasieniu cielesnym. Najprzód Bóg wybiera nasienie duchowe i Apostoł mówi nam, że dostąpiliśmy przywileju być częścią tegoż duchowego nasienia. Przypominam wam słowa Apostoła: "Jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym i dziedzicami obietnicy." - Gal. 3:29.

Następnie, w jedenastym rozdziale do Rzymian, opisawszy rozwój duchowego nasienia, Apostoł przytoczył takie słowa: "Nie chcę abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie po części przyszło na Izraela, pókiby nie weszła zupełność pogan." Myślą jego było, że zaciemnienie przyszło na cielesne nasienie Abrahamowe i ono miało trwać, aż wybraną zostanie przeznaczona liczba członków duchowego nasienia i że liczba ta dopełnioną zostanie z pogan, a potem cały Izrael będzie zbawiony - wszystek cielesny Izrael przejrzy i znajomością chwały Pańskiej napełnioną zostanie cała ziemia, a oczy wszystkich ciemnych zostaną otworzone - Izraelowi najprzód. Apostoł następnie mówi: "Jako napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba." Tym wybawicielem, przychodzącym z Syjonu będzie Mesjasz, Chrystus, Jezus jako Głowa i Kościół, Jego Ciało. Wzięło przeszło osiemnaście stuleci dla Syjonu męczyć się, aby porodzić tego pierworodnego, lecz obecnie to duchowe nasienie Abrahamowe jest bliskie ukompletowania, a skoro tylko zostanie dopełnione. On Wielki Wybawiciel, Chrystus Głowa i Kościół Jego ciało, odwróci (odejmie) niezbożność od Jakuba, albowiem toć jest przymierze Moje, mówi Bóg, gdy odejmę grzechy ich. To są one dwa nasienia Abrahamowe, najprzód duchowe a następnie cielesne.

KPiO 1911; ang: 642