Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NAGRODA - Co do filozofii o przymierzach i okupie.

Czy można, być usprawiedliwionym i poświęconym, nie znając filozofii o przymierzach i Okupie?

Tak, ktoś może być usprawiedliwionym i poświęconym przez wiarę w krew Chrystusową, zanim cokolwiek dowie się o przymierzach lub o filozofii okupu. I ktoś może trwać w stanie usprawiedliwienia i poświęcenia przez wiarę, nie rozumiejąc dokładnie Boskich metod stosowania zasług Chrystusowych. To było prawda w naszym własnym wypadku. Z czasem, gdy doznaliśmy łaski od Pana, że lepiej poznaliśmy Jego plan, filozofię pojednania itd. - podaliśmy te rzeczy innym, w Jego imieniu. Pan oznajmił nam przez Słowo Swoje że rzeczy te były "pokarmem na czas słuszny" i że ścieżka sprawiedliwości oświetlaną będzie coraz więcej. Zgodnie z tymi obietnicami dochodzimy do coraz jaśniejszego światła, którym z kolei staramy się przyświecać wszystkim mającym "uszy do słuchania."

Stare przymierze zakonu było dla cielesnego nasienia Abrahama, czyli dla Żydów, i tak samo nowe przymierze będzie dla nich; ono zastąpi stare i sprowadzi im błogosławieństwa, których nie dostąpili pod przymierzem, którego pośrednikiem był Mojżesz. Naszym jest przymierze wiary, pierwotne przymierze (jakie Bóg zawarł z Abrahamem), do którego dodane zostało stare przymierze zakonu, a w słusznym czasie dodane będzie przymierze nowe.

KPiO 1910; ang: 554