Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MIESZKANIA - Wiele w domu Ojca.

"W domu Ojca mego jest wiele mieszkań." Co to ma oznaczać?

Dom Ojca naszego, w szerszym znaczeniu tego słowa, oznacza Wszechświat i różnych członków wielkiej rodziny Bożej. Bóg posiada jedną część Swojej wielkiej rodziny na poziomie anielskim;, a ilu jest aniołów, nie wiemy. Inną część Jego rodziny stanowią serafini i cherubini o których nie wiele wiemy. Ma także inne rodzaje Swojej rodziny duchowej, o których wspomina apostoł, ale nie wiemy jakie są ich szczególne właściwości, gdyż nie zostało to wyjawione poza tym, że istnieją różne stopnie rodziny Ojca naszego na poziomie duchowym. Prócz tego kościół ma być na poziomie duchowym.

Dalej posiada Bóg także część Swojej rodziny na poziomie ludzkim. Dla wszystkich tych rodzajów Swej rodziny zapewnił Bóg odpowiednie miejsca. Udzielił już stanowisko aniołom; mają swój poziom, swoje miejsce, swoje warunki. Tak samo Bóg przygotował miejsce dla ludzkości; ziemia została stworzona dla ludzi. Ale teraz stała się rzecz nowa; przyszedł Pan Jezus i powołał kościół i ten kościół wraz z Nim ma być Nowym Stworzeniem. Nie było jeszcze miejsca dla Nowego Stworzenia; miało to być zupełnie nowe stworzenie. Przeto Mistrz, który był pierworodnym tego Nowego Stworzenia, kiedy wstąpił na wysokość, pozostawił nam Słowo Swoje, że jeśli będziemy wiernymi Jego członkami, On pójdzie przed nami i przygotuje nam miejsce.

Mówi nam też, jakie to będzie miejsce; mianowicie, że będzie ono na poziomie Boskiej natury, święty Piotr powiada, że Bóg dał nam nader wielkie i kosztowne obietnice i jeśli przez te obietnice w nas oddziaływujące, pełnić będziemy wolę Bożą i Jemu się podobać, staniemy się współuczestnikami Boskiej natury. Wszyscy tacy, otrzymają miejsce zaraz przy Ojcu, w Jego mieszkaniu - Ojciec, Syn, Oblubienica, małżonka Barankowa a potem wszystkie inne stany pod nimi.

KPiO 1911; ang: 153