Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MĘKI - Starają się ich unikać.

Czemu ty robisz tak dużą sprawę z nauki o wiecznych mękach? Czyż my kaznodzieje nie odrzuciliśmy jej już dawno temu?

Ja nie staram się robić coś wielkiego z tej nauki, staram się wykorzenić ją z umysłów ludzkich. Prawdą także jest, że niektórzy kaznodzieje trzymają się jeszcze tej nauki, gdy zaś inni zaniechali ją. Liczba tych co każą wieczne męki, według starych metod, jest coraz mniejsza. Gdyby zaś nauki te głosili, to szeregi ich parafian tym więcej zmniejszyłyby się. Ludnie nie mogą dłużej wierzyć w takie rzeczy; stają się światlejsi i kaznodzieje wiedzą o tym. Ponadto nie wielu kaznodziei wierzy dziś w wieczne męki, stąd nie wiele o tym mówią z kazalnicy; inni zaś głoszą o wtórej śmierci i czynią to głosem takim, że słuchacze, o ile chcą, mogą sobie wyobrażać ogień, diabłów itp. we wtórej śmierci. My jednak wiemy, że wtóra śmierć nie oznacza wiecznych mąk. Uwolnieni z pierwszej śmierci, mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie śmierci wtórej. Niektórzy gotowi są spierać się w tych rzeczach, inni zaś nie. Nie naszą rzeczą jest sądzić, lecz obowiązkiem naszym jest głosić prawdę. Wielu kaznodziei chciałoby uwolnić się z tych denominacyjnych ograniczeń, lecz brak im odwagi. Niektórzy mówią, że wierzą że zapłatą za grzech jest śmierć. Kościół Anglikański zezwala swoim członkom wierzyć bądź w piekło ogniste, bądź też w śmierć.

KPiO 1913; ang: 712