Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

META - Uchybienie celu a popadniecie do Wielkiego Grona.

Czy ktoś będąc w Prawdzie, co doszedł do mety doskonałe) miłości, a następnie, będąc zaślepiony błędem, czy ma możność przyjść do Wielkiego Grona?

Moim wyrozumieniem jest że nie tylko ci, co są w teraźniejszej prawdzie, lecz ktokolwiek z ludu Bożego, gdyby doszedł do rozwoju charakteru jak to my nazywamy metą, albo punktem doskonałej miłości, jest wymagane, ażeby w tym stanie pozostał i nie występował z tego stanu pomimo prób i doświadczeń, jakie na niego będą następować po dojściu do tej mety. Przypuszczam, że niektórzy mogą na pewien czas wystąpić z tego stanowiska, lecz przy pomocy i łasce Bożej, mogą powrócić i być takiego charakteru, który Bóg uzna za godny otrzymania nagrody. Lecz dało się zauważyć, że niektórzy zostali uniesieni, odstąpili daleko od mety i popadli w taki zły stan umysłu i prowadzenia się, że popadli w grzech na śmierć, tacy nie mogą mieć żadnej przyszłości. Mogłem zauważyć także, iż niektórzy po dojściu do doskonałej miłości, nie okazali dostatecznej gorliwości i nie zostawiając zupełnie swego stanowiska przekonują się, iż nie zachowali swojego stanu, jako przystało na naśladowców Chrystusowych, lecz mogą jednak okazać się godnymi należenia do klasy wielkiego grona.

KPiO 1910; ang: 455