Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MĄDRE i GŁUPIE - Panny na weselu.

Jeżeli mądre i głupie panny reprezentują Maluczkie Stadko i Wielkie Grono, to jak rozumieć, że Wielkie Grono dostanie się na wesele Baranka, gdy drzwi już będą zamknięte a Oblubieniec powie: "Nie znam was?"

Radziłbym pytającemu, aby przeczytał ten rozdział w Wykładach Pisma Świętego, który traktuje ten przedmiot w obszernym znaczeniu. Otrzyma tam więcej zadowalające wyjaśnienie, aniżeli ja mógłbym odpowiedzieć tu w czasie jaki mam do dyspozycji. Powiem tylko, że ta przypowieść o mądrych i głupich pannach zastosowana jest do końca tego wieku - nie do całego wieku; lecz tylko do końca, czyli do czasu, gdzie spodziewamy się, że Mesjasz będzie zgromadzać swoją oblubienicę, gdy mądre panny pójdą na wesele z Panem.

One miały światłość, one miały błogosławieństwo, a gdy już wszystkie weszły na wesele, drzwi zostały zamknięte; a potem czytamy, że przyszły także i głupie panny. Widzimy, że obie klasy składały się z panien, a "panny" oznaczają tu czystość, czyli takich, którzy są w harmonii z Bogiem. Nie mamy przypuszczać, że te głupie panny poszły na wieczne męki, dlatego, ze nie miały oleju, ani że spotkają się ze strasznym końcem, dlatego, że nie wejdą na wesele.

Jest to wielkim przywilejem stać się członkiem oblubienicy, małżonką Barankową. Tylko więcej niż zwycięzcy, otrzymają to błogosławieństwo. Ta druga klasa była obarczona troskami o ten żywot i nie brała odpowiedniego czasu na badanie i nabieranie światła i oleju. Ostatecznie otrzymała olej, otrzymała światło, otrzymała informacje i stała się mądrą, lecz zanim taką się stała, drzwi zostały zamknięte; dostateczna, kompletna liczba wybranych weszła i więcej nie mogło wejść. Cokolwiek mogliby dostąpić, było już poza obrębem tego specjalnego przywileju współdziedzictwa z Chrystusem.

Inne Pisma wykazują, że błogosławieństwa będą dane tej drugiej klasie, lecz ona będzie w obowiązku wykazać swą wierność, przez przejście przez wielki ucisk i wybielenie swych szat. Pańskie słowa: "Nie znam was," we właściwym tłumaczeniu powinny brzmieć: nie poznaję was. To znaczy, że On uznaje tylko jedną klasę za Swoją oblubienicę, On nie może uznać tej drugiej klasy, jako oblubienicę, dlatego, że nie okazała się dosyć godną. Obrazy w Piśmie Świętym wykazują, że ta klasa ma wejść i być w towarzystwie z klasą oblubienicy, w tym znaczeniu, że będą do usług klasie oblubienicy, współpracując z tą klasą; jak czytamy, zdaje się, w czterdziestym szóstym Psalmie, gdzie obraz jest podany o klasie oblubienicy, że wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz; ma być przyprowadzona przed Króla, w szatach, które bramowane są złotem. Również panny, jej towarzyszki, mają wejść za nią, mają być przyprowadzone przed Króla.

KPiO 1911; ang: 738