Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MATERIALIZOWANIE - Złych duchów odnośnie świętych.

Diabłami są złe duchy, czy jest możliwe dla nich ukazywać się w Kościele w ciele jako nauczyciele i zwodzić świętych?

Odpowiadamy, że gazetka o tym przedmiocie byłaby lepszą, aniżeli możemy odpowiedzieć w kilku minutach. Jakkolwiek, odpowiadamy zwięźle, że złe duchy, które były potępione w czasie potopu, do których odnosi się Piotr, kiedy mówi o "duchach uwięzionych," w tym sensie, że oni powstrzymani są od przywileju, jakim się cieszyli - od potopu nie jest im dozwolone materializować się. Pismo święte powiada, że oni są poddani łańcuchom ciemności aż do sądnego dnia. Słowo aż zdaje się wskazywać, że gdy czas ten nadejdzie łańcuchy te będą odjęte.

Myśl nasza nie jest ta, że Bóg uwolni ich zupełnie, lecz iż dozwoli im', aby zwodzili samych siebie w tym, że oni znaleźli inny sposób materializowania się i to jest, co spirytyści roszczą. Jednak nie wiele wiem o tym, więc pozostawiam ich w spokoju - nie brałbym żadnego udziału w ich seansach za żadną cenę.

Czy się obawiam?

Nie. Ja nie obawiam się ich, lecz boję się Pana. Mój szacunek do Pana powiada mi aby nie mieć nic do czynienia z nimi. Wierzę, że ci, którzy uczestniczą w ich seansach, materializowaniu i manifestacjach, biorą wielkie ryzyko.

Chcę zaznaczyć, że nie oskarżam medium, iż oni są w związku z duchami, albowiem niektórzy z nich, tak dalece, jak jest mi wiadome, są prawdziwymi medium, dokonują prawdziwej pracy i myślą, iż oni komunikują się z duchami umarłych ludzi. Rozumiem to, iż dla nich praca ta zdaje się być prawdziwą. Złe duchy przedstawiają się jako duchy umarłych ludzi i tym sposobem zwodzą ludzkość; podtrzymując teorię, że dusze ludzkie żyją, że kiedy człowiek umrze jest więcej ożywionym niż kiedykolwiek przedtem. Cały pogański świat jest pod ich panowaniem.

Tak powiada Paweł, że poganie oddają im cześć, czczą demonów a nie Boga. Potem on mówi o niektórych doktrynach diabelskich. Wszystko to razem jest szkodliwe dla Kościoła, a demonom sprawię przyjemność w zwodzeniu ludu Bożego. Naszym spodziewaniem jest, iż oni będą myśleć, że przemogli ograniczenie pod jakie Bóg ich poddał w czasie potopu i będą myśleć, iż znaleźli sposób obejścia Boga, będą się materializować, jak to czynili przed potopem.

Nasi przyjaciele spirytyści (nie, iż miałbym być z nimi w przyjaźni, lecz wszyscy, którzy są pod tym złudzeniem, są moimi przyjaciółmi, a ci, którzy nie są pod tym złudzeniem, są o wiele więcej moimi przyjaciółmi), spodziewają się, iż ta moc będzie wzrastać i dojdzie do tego, że będą materializować się tak, że będą chodzić po ulicach i to by mnie wcale nie zdziwiło, gdyby oni otrzymali tę moc.

Mają być związani łańcuchami ciemności aż do owego czasu, potem Bóg jakoby przymruży oczy, częściowo dla wypróbowania ich, by zobaczyć czy wszystkie te stulecia doświadczenia, w których oni widzieli początek grzechu i mieli przebłysk Boga i sprawiedliwości, nauczyły ich potrzebnych lekcji. Bóg dozwoli im, by myśleli, iż obeszli Jego plan, także aby mogli mieć dział w sprowadzeniu czasu ucisku, którym ten świat, wiek się zakończy. Czy oni okażą się w ciałach ludzkich w Kościele, jako nauczyciele, by zwodzić świętych? Pan powiedział - i jest lepiej, by polegać na tym co Pan powiedział, niż cokolwiek brat Russell może powiedzieć - gdyby było możliwe zwiedliby i wybranych, świętych. To by znaczyło, że nie będzie możliwe zwieść świętych, lecz możliwe zwiedzenie wszystkich innych. Ważną więc rzeczą jest aby być świętym i trzymać się bardzo Misko Pana.

KPiO 1909; ang: 464