Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MARNOTRAWNY SYN - Kogo przedstawia.

Jaka klasa lub ludzie są reprezentowani przez marnotrawnego syna, w przypowieści?

Odpowiadamy, że była to klasa jaka żyła za dni naszego Pana. Nauczeni w Piśmie i Faryzeusze starali się być w harmonii z Bogiem, i przynajmniej zewnętrznie byli z Nim w harmonii, których on uznawał za siedzących na stolicy Mojżeszowej, jako reprezentantów Pana, a także i Ojca. Młodszy syn reprezentuje tych żydów, którzy stali się niegodziwymi, i którzy zmarnowali swoje przywileje, jako Żydzi, stali się celnikami i grzesznikami, wyrzutkami i żyli jako poganie, zamiast żyć w harmonii z Bogiem jak przedstawione w przypowieści.

Faryzeusze byli bardzo zajadli przeciw tym celnikom i grzesznikom, a ponieważ Jezus rozmawiał i siedział z nimi, oni mówili; Ten człowiek obcuje z grzesznikami i jada z nimi; my jesteśmy święci. Jezus starał się poprawić ten błąd pychy Faryzeuszów. To nie była droga Boża tak jak oni czynili. Widząc tych ludzi łaknących słuchania słowa mojego, powinniście być zadowoleni iż przychodzą do mnie. Oni powinni byli powiedzieć: Tam jest człowiek, a celnicy i grzesznicy skupiają się koło niego, chwała Bogu, że niektórzy z tych braci co popadli w grzech, wracają. Radujmy się z tego. Lecz Pan wyrzucał im, że nie takie było ich stanowisko. Powiedział im: Gdy widzicie że wracają, są przyjmowani i błogosławieni, że Bóg karmi ich, przyodziewa nową szatą itd., mówicie: pozostaniemy na boku, jeżeli chcesz aby oni przychodzili. Jezus powiedział: Jeżeli wy pozostaniecie na boku to będziecie pozostawieni, albowiem Bóg ich przyjmuje. Ty jesteś starszym bratem, te wszystkie przywileje są twoimi, ty nigdy nie odchodziłeś, tyś powinien być gotów przyjąć ich, powinieneś powiedzieć, jestem zadowolony żeś powrócił, mamy wszystkiego pod dostatkiem - takie powinno być twoje stanowisko. Ta przypowieść jest dana jako nagana dla klasy Faryzeuszów.

KPiO 1910; ang: 554