Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MARA - Osłodzenie wody z Mara.

Jakie figuralne znaczenie jest w tym, że kiedy znaleziono wody w Mara gorzkie tak, że Izraelici nie mieli wody do picia, Mojżesz kazał ściąć pewne drzewo i wrzucić do strumienia, zmieniając wodę na słodką?

Wskutek grzechu Adamowego nie pozostało ludowi Bożemu nic odżywczego do picia. Ci, którzy pragnęli być Jego ludem, którzy pozostawili za sobą świat, znaleźli mało pociechy z zarządzeń zakonnych które tylko potępienie sprowadzały. Jednak, w słusznym czasie Bóg sprawił, że nastąpiła śmierć Pana naszego Jezusa i że przez tę śmierć - przez poselstwo o okupowej ofierze - ci, co korzystają z tej prawdy, co niejako piją tę wodę, nie odczuwają już gorzkiego smaku.

Możemy powiedzieć, że pomiędzy tym piciem wody w Mara a naszym czasem jest pewien związek. W ciągu wieków średnich, wieków ciemnoty, woda żywota została zanieczyszczona i wobec tego niepożądana. Kiedy przyszliśmy do wód Słowa Pańskiego i znaleźliśmy je stęchłe i nieczyste, mdlące i niezdrowe, Pan w opatrzności Swojej pokazał nam, wyraźniej aniżeli mogliśmy to widzieć poprzednio, wielką doktrynę Okupu, powód, dla którego nasz Pan Jezus poniósł śmierć. Tu ukazała się Miłość Boska i Miłosierdzie. Od czasu poznania tej prawdy, czyli odkąd prawda ta zetknęła się i oczyściła nauki średniowieczne, pijemy ją z radością i orzeźwieniem.

Nie wiemy czy zamierzone było takie porównanie lub taki związek pomiędzy jednym a drugim faktem, ale zawsze możemy wyciągnąć z tego naukę, która jest prawdziwą, bez względu na to, czy sprawa ta była tak zamierzona, czy nie.

KPiO 1910; ang: 453