Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MAŁŻEŃSTWO - W Tysiącleciu.

Czy będą się żenić i wydawać za mąż podczas Tysiąclecia?

Podczas Tysiąclecia, aniołowie nie będą się żenić ani za mąż wydawać. Oni nigdy się nie żenili i nie będą się żenić wtedy. Członkowie Kościoła również nie będą się żenić, ani za mąż wydawać; albowiem będą jako aniołowie i w tym względzie będą bez szczególnej płci. A co do ludzkości to Pismo nie wykazuje nam tego wyraźnie. Lecz ono mówi że ci, co dostąpią przyszłego wieku, czyli zmartwychwstania, nie będą się żenić ani wydawać za mąż. Dostąpić zmartwychwstania, zdaje się oznaczać postęp aż do osiągnięcia zupełnego zmartwychwstania. Inaczej mówiąc, zmartwychwstanie nie nastąpi z chwilą gdy osoba będzie wskrzeszona z grobu; ono tam rozpocznie się i każdy stopień ku doskonałości będzie stopniem zmartwychwstania aż do uzupełnienia, do zupełnego podniesienia z grzechu, niedoskonałości i śmierci. Ci, co dojdą do tego szczytu rozwoju, do zmartwychwstania, nie będą się żenić ani wydawać za mąż. Lecz jak sprawa ta mieć się będzie podczas Tysiąclecia, można tylko domyślać się, ponieważ Pismo Święte nie mówi o tym przedmiocie.

Moim domyślaniem byłoby, że ta sprawa stopniowo będzie się zmniejszać coraz więcej, aż w końcu zupełnie ustanie. To jest tylko mój domysł i robię różnicę między domyślaniem się a tym co mówi Pismo Święte.

KPiO 1911; ang: 462