Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MAŁŻEŃSTWO. - Przy zmartwychwstaniu.

Czy wnosisz z Planu Boskiego, że obecna wzajemna miłość pomiędzy mężczyzną i niewiastą będzie potwierdzona przez Pana, tak, aby mogła, trwać wiecznie, zarówno na ziemi jak i w niebie?

Odpowiadamy: Nie! Małżeństwo jest zarządzeniem Bożym dla specjalnego celu i tylko dotyczy ludzkiego rodzaju. Celem odłączenia Matki Ewy od Ojca Adama (została ona utworzona z żebra Adamowego) było, jak powiada nam Pismo Święte, aby rodzaj mógł się rozmnażać. Małżeństwo oznaczą jedynie połączenie tych dwojga, którzy uważają się za jedno. I tak powiada Apostoł: "Chcę abyście wiedzieli, że głowa każdego człowieka jest Chrystus; a głową niewiasty jest mąż; j a Głową Chrystusa, jest Bóg."

Nie ma takiego zarządzenia w Boskim Planie, aby na poziomie duchowym był mężczyzna i niewiasta. Według dzieł artystów, nie ma mężczyzn aniołów. Ale według Pisma Świętego, nie ma niewiast aniołów. Możliwe, że powodem dlaczego tak dużo artystów przedstawiało i przedstawia aniołów w postaci i niewieściej jest to, że w Kościele jest więcej niewiast, niż mężczyzn. Jednak pojęcie to jest błędne, ponieważ aniołowie są zupełnie innego porządku, czyli stanu niż ludzie. Człowieka nigdy nie był aniołem i nigdy nie było zamierzone, aby człowiek został aniołem. Człowiek jest z ziemi, ziemski. Odpadł od stanu króla ziemi i stał się zdegradowaną istotą; lecz zamiarem i obietnicą Boga jest, że kiedy Mesjasz rządzić będzie światem, ludzkość zostanie podźwignięta z grzechu i poniżenia, i zostanie z powrotem doprowadzona do ludzkiej doskonałości. - Dz. Ap. 3:19-21.

Jedyni, którzy staną się duchowymi istotami, jakimi są aniołowie, są członkowie Kościoła - ci spłodzeni z ducha, którzy, przy zmartwychwstaniu dostąpią przemiany natury. Apostoł powiada: "Wszyscy będziemy przemienieni," albowiem "Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego." (1 Kor. 16:61-60). Przeto pierwsze zmartwychwstanie, w którym tylko Oblubienica mieć będzie udział z Panem, jest inne od zmartwychwstania świata. O tych, co dostąpią pierwszego zmartwychwstania czytamy: "Ci będą kapłanami Bożymi i królować będą z Chrystusem tysiąc lat." (Obj. 20:6). Ciało i krew nie mogą być, częścią tego królestwa. Dlatego wszyscy muszą być przemienieni. Nie spodziewamy się że Jezus będzie zmieniony z natury duchowej na ludzką, ale że Kościół musi być zmieniony z ludzkiej na duchową naturę, albowiem członkowie Kościoła mają być podobni Jemu i ujrzeć Go takim, jakim jest (1 Jan 3:2); i mają uczestniczyć w Jego chwale jako Jego Oblubienica. Gdy Kościół zostanie w ten sposób przemieniony, wszystkie właściwości męskie i niewieście zostaną zatarte, ponieważ między aniołami nie ma ani mężczyzn ani niewiast. Pismo Święte mówi również, że nie będzie mężczyzn ani niewiast w uwielbionym Kościele. Doskonałość duchowych istot będzie jednakowa. Wszyscy będą jednakowi - bezpłciowi.

Co do ludzkości, rozumiemy, że Pismo Święte wyraźnie wskazuje, iż stosownie do zarządzenia Boskiego dla ludzkości, gdy, wszyscy osiągną doskonałość, nie będzie między nimi różnic płciowych. Znaczy to, że przy końcu Tysiąclecia, gdy już wszyscy dojdą do doskonałości, każda płeć przyswoi sobie coraz więcej przymiotów płci przeciwnej. W ciągu Tysiąclecia niewiasta stopniowo dodawać będzie do swych niewieścich wdzięków te przymioty, które należą do mężczyzny; zaś mężczyzna podobnie stopniowo dodawać będzie do swych męskich właściwości, szlachetniejsze przymioty umysłu i ciała właściwe niewieście. W ten sposób, człowiek odzyska z powrotem to co na początku było od niego odjęte i co reprezentowane było przez jego żebro. Wszyscy wówczas staną się doskonałymi; i nie będą żenić się, ani wychodzić za mąż; albowiem wszyscy pod tym względem "podobni będą aniołom." - Łuk. 20:34-36.

KPiO 1911; ang: 461