Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŁASKA - Zaprzeczenie twierdzeniu - raz w łasce, zawsze w łasce.

Co znaczy orzeczenie Pisma Świętego, że jeśli ktoś co był sprawiedliwy, odstąpi od swej sprawiedliwości, to jego poprzednia sprawiedliwość mc będzie się mu liczyć, lecz umrze za grzech swój? A także, co znaczy oświadczenie, ze ten kto był niesprawiedliwy a odwróci się od swej niesprawiedliwości, będzie zbawiony? - (Ezech. 23:13-16).

Pismo święte stanowczo zaprzecza doktrynie utrzymywanej przez niektórych chrześcijan, że kto "raz w łasce, zawsze w łasce"; czyli że kto raz doznał łaski Bożej, nigdy nie straci Jego łaski. Zasada tego biblijnego orzeczenia stosuje się w obecnym czasie do tych, którzy przechodzą z śmierci do żywota jako Nowe Stworzenia. Są oni na próbie życia lub śmierci. W ich wypadku grzech Adamowy już się więcej nie liczy. Jeżeli pozostaną wiernymi Panu, dostąpią błogosławieństwa żywota wiecznego; jeżeli okażą się niewiernymi, umrą. Jeżeli ktoś zawrze przymierze z Bogiem a potem łamie to przymierze, traci społeczność z Bogiem.

Jeżeli jesteśmy wiernymi, Pan też będzie wiernym w swej obietnicy obdarowania nas żywotem wiecznym. Jednakowoż, ów wyjątek Pisma świętego stosuje się specjalnie do Tysiąclecia; albowiem w tym czasie wszyscy zostaną doprowadzeni do sposobności osiągnięcia żywota wiecznego. Ludzie wówczas poznają i zdawać sobie będą sprawę z tego, że "zapłatą za grzech jest śmierć." Wówczas, już więcej nie będzie przysłowiem, że "ojcowie jedli grona cierpkie a zęby synów ścierpnęły," ale "Każdy dla nieprawości swojej umrze." (Jer. 31:29; Ezech. 18:2). Będzie wówczas próba życia lub śmierci dla świata, tak jak obecnie jest dla Kościoła. Tylko ci, co okażą się wiernymi w swej próbie otrzymają żywot wieczny, tak w jednym, jak i w drugim wypadku. Wszyscy inni zostaną odcięci w śmierci.

KPiO 1912; ang: 288