Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŁASKA - Otrzymana nadaremno.

2 Kor. 6:1 - "Przetoż pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno łaski Boże} nie przyjmowali." O jakiej łasce jest tu mowa i jak może być przyjęta nadaremno?

Ponieważ Apostoł zwraca się tu do chrześcijan, rozumiemy, że on miał na myśli niektórych, co już uczynili swoje poświęcenie i zostali spłodzeni z ducha świętego, a jednak mogliby przyjmować łaskę Bożą nadaremno.

Łaska Boża była dana w celu wysokiego powołania, a ktokolwiek idzie na wtóra śmierć, pod obecnymi warunkami, ten na pewno przyjął Boską łaskę, nadaremno.

Byłoby także prawdą, że wszyscy ci, którzy zaniedbują ubiegać się w tym powołaniu, tak jak powinni, przyjmują przywilej współdziedzictwa z Chrystusem nadaremno; ponieważ nie dostąpią wyższej nagrody, chociaż, otrzymają drugorzędną. Naturalnie, byłoby także prawdą, że i ci, którzy słyszeli cośkolwiek, otrzymali ten stopień znajomości, czy wiary lub łaski od Boga nadaremno. Którzykolwiek są pociągani albo powoływani od Boga a nie przyjmują tego, otrzymują łaskę Bożą nadaremno, ponieważ nie otrzymują owocu z tego, żadnych rezultatów, czyli błogosławieństw. Tacy są na równi z innymi z świata; nie otrzymują szczególnych błogosławieństw w obecnym czasie.

KPiO 1911; ang: 288