Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

LEWICI - Do nich należeć będzie dziedzictwo niebieskie.

Jeśli pozafiguralni Lewici nie mają dziedzictwa na ziemi, jak to wykazane jest w figurze, to jaką otrzymają nagrodę?

Figuralnymi Lewitami było całe pokolenie Lewiego, z którego jedna rodzina wybraną była na kapłanów. Na pustyni Synajskiej Pan oddzielił Lewitów dla Swojej służby. (4 Moj. 3:11-16). Odtąd to jedno pokolenie przedstawiało pierworodnych Izraela, o których Apostoł mówi, że byli figurą Kościoła Pierworodnych (Żydów 12:33) - figurą klasy duchowej.

W figurze, całe pokolenie Lewi było pozbawione wszelkiego dziedzictwa w ziemi. Nie dano im żadnego tytułu własności ziemskiej. Ziemia była podzielona pomiędzy inne pokolenia, ale Lewitom nie dano żadnego działu. Bóg w ten sposób zaznaczył figuralnie, że pozafiguralni Lewici nie otrzymają ziemskiego dziedzictwa. Cały Kościół Ewangeliczny powoływany jest do stanu niebieskiego i dlatego członkowie jego są odcięci od ziemskich praw ludzkich, aby mogli mieć niebieskie prawa Nowych Stworzeń. Apostoł mówi, że Bóg "powołał nas powołaniem świętym, niebieskim i wysokim powołaniem." - 2 Tym. 1:9; Hebr 3:1; Filip 3:14.

Pokolenie Lewiego podzielone było na dwie klasy, na klasę kapłańską i na Lewitów, czyli klasę służebną. W pozafigurze są dwie klasy na poziomie duchowym - Królewskie Kapłaństwo, składające się z Chrystusa i Kościoła, Jego Oblubienicy, a także klasę sług "panny towarzyszki idące za nią" i które mają wejść do Pałacu Królewskiego z radością i śpiewaniem. Ponieważ te nie doszły do wysokiego wzoru wymaganego od tych co wejdą do klasy Oblubienicy, nie są uważane za godne być klasa, jaka jest przedstawiona Królowi w "ubiorze haftowanym." Jednakowoż wszyscy tacy muszą mieć zacny charakter, jeżeli godni są otrzymać gałązki palmowe, wykazujące ich zwycięstwo nad grzechem i wszelkim złym. - Ps. 45:13-14, Obj. 7:9-17.

KPiO 1912; ang: 435