Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

LEWICI - Przedstawiają Wielkie Grono.

W jaki sposób Lewici przedstawiają Wielkie Grono?

Zdaje mi się, że już wczoraj odpowiedziałem na takie pytanie. Powtórzę jednak odpowiedź. Pierworodni, którzy w Egipcie znajdowali się pod ochroną krwi i byli zachowani od śmierci, tej nocy gdy inni zostali pobici, przedstawiali Kościół Pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. Ci pierworodni Izraela, stosownie do rozporządzenia Bożego, zostali następnie zastąpieni całym pokoleniem Lewiego. Tak więc całe pokolenie Lewiego przedstawiało dom wiary, albo Kościół Pierworodny. W tym pokoleniu była pewna rodzina czyli klasa, wybrana na kapłanów i ci byli przedstawicielami Kościoła Pierworodnych, który ma być Oblubienicą, małżonką Barankową. Resztę zaś Lewitów przedstawiała pozostała część domu wiary, czyli wielkie grono, które idzie za maluczkim stadkiem kapłanów i stanowić będzie sługi na poziomie duchowym.

KPiO 1909; ang: 435