Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Dziedzice Królestwa.

Jakie ważne lekcje będą wymagane od tych, którzy zostaną, dziedzicami Królestwa?

  1. Właściwe, dokładne ocenienie sprawiedliwości i zamanifestowanie tej oceny przez staranie się, aby stosować się do wymagań Złotej Reguły - aby miłować bliźniego swego, jako samego siebie.
  2. Dalszą lekcją jest Miłość, sympatia, współczucie, miłosierdzie. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy wymagającymi wobec samych siebie, wobec naszych myśli, słów i uczynków, nie powinniśmy być wymagającymi wobec innych, lecz powinniśmy z gotowością przyjmować to, co im się podoba dawać - tak, jak czynił to nasz Zbawiciel. To będzie oznaczać,
  3. cierpienie razem z Chrystusem, uczestniczenie w Jego cierpieniach. To będzie uczeniem się, wartościowych lekcji, które nas uczynią odpowiednimi do wykonywania dzieła, odpowiednimi aby być królami, kapłanami i sędziami, razem z Panem, w Jego nadchodzącym królestwie.

Św. Paweł podkreślił ważność tego, aby Chrystus był wyryty w sercach naszych, kiedy napisał, że Bóg przeznaczył, aby wszyscy, chcący być Kościołem w chwale, byli podobni obrazowi Jego Syna miłego. Muszą być Listami Chrystusowymi wypisanymi na sercach ich. (Rzym. 8:28-30). Bez względu na to jak niedoskonałe są ich ciała, jak niedoskonałe będzie osiągnięcie ich ideałów, ideały te muszą być według Boskiego wzoru. I tak muszą być przywiązani do swych ideałów, żeby byli gotowi cierpieć dla ich osiągnięcia.

KPiO 1916; ang: 429