Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Punkt jeszcze wątpliwy.

Jak będziemy wiedzieć, że Królestwo zostało ustanowione?

Drodzy przyjaciele, jestem pewny, że będę wiedział kiedy ja zostanę ustanowiony. (Śmiech na sali). Zostanę ustanowiony wtedy, gdy dostąpię przemiany. Będzie to wówczas, gdy i wy dostąpicie przemiany do duchowej natury i każdy z was zostanie ustanowiony w królestwie. Będzie to przejście do Miejsca Najświętszego, poza zasłonę. Wierzymy, że większość klasy Królestwa już przeszła poza zasłonę. Według tego, jak my rozumiemy Biblię, wszyscy śpiący święci Wieku Ewangelii już zmartwychpowstali i przeszli poza zasłonę, około wiosny 1878 roku. Oczywiście rozumiemy to wiarą. Sądzimy, że są logiczne dowody aby tak wierzyć; jednak nie wierzymy, że Królestwo zostało już w zupełności ustanowione, święci ci zostali uwielbieni o tyle, że mają teraz chwalebne ciała duchowe, ale ich duchowe ciała nie stanowią jeszcze Królestwa. Królestwo znaczy moc panowania, moc królowania. Biblia wskazuje, że Jezus sam obejmie tę wielką moc i panowanie, zanim nastąpi wielkie zniszczenie obecnego porządku rzeczy. To zniszczenie oznacza "Armagedon". Możliwe, że wszyscy z klasy Kościoła będą już z Panem w chwale w czasie kiedy nastanie Armagedon, ten ostateczny okres Wielkiego Ucisku. Jednakowoż nie jesteśmy o tyle mądrzy, aby wiedzieć na pewno.

Wskazywaliśmy w "Strażnicy" na możliwość, że ostatni członkowie Ciała Chrystusowego mogą pozostać jeszcze przez jakiś czas. Pamiętacie słowa Psalmisty: "Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swoich. Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich. itd." (Ps. 149:5-6). To wskazuje na radowanie się a wydaje się, że odbywać się to będzie po tej stronie zasłony, oraz można z tego wnosić, że niektórzy z świętych, w czasie smagania narodów, będą wykonywać jakąś władzę, będąc wciąż jeszcze w ciele. Jednak nie wiemy tego, a tylko tak nam się wydaje. Niektórzy z nas mogą być w ten sposób ustanowieni, zanim nastąpi nasza przemiana; albowiem Prorok mówi dalej, że "będą wykonywać pomstę nad poganami (nad narodami), a karać narody, aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi. Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. Tac jest sława wszystkich świętych jego." Ta sława, czyli ten zaszczyt nie stał się jeszcze naszym udziałem. Nie związaliście jeszcze żadnych królów, ani ja ich nie związałem. Patrzymy w przyszłość, aby zobaczyć co to znaczy. Nie możemy spodziewać się, że proroctwo wyraźnie będzie zrozumiane, dopóki się ono nie wypełni.

Spojrzyjcie wstecz na Pierwsze Przyjście. Proroctwa odnoszące się do owego czasu nie były zrozumiane, dopóki się nie wypełniły. Tak było z uczniami Pańskimi, kiedy Pan zmartwychwstał. Gdy wytłumaczył im proroctwa po Swoim zmartwychwstaniu, uczniowie wówczas zrozumieli, lecz gdy im przedtem Mówił co ma nastąpić, zrozumieć tego nie mogli, ponieważ nie był dla nich czas właściwy aby zrozumieć te rzeczy. Tak jest i z nami, że nie zrozumiemy, dopóki nie znajdziemy się w pośród wypełnienia przepowiedni. Przeto lepiej będzie gdy na razie pozostawimy tę sprawę w znaku zapytania.

KPiO 1915; ang: 426