Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Czy dzieci będą się rodzić w Tysiącleciu?

Do kogo w twoim zrozumieniu odnosi się Izaj. 65:23, zwłaszcza ostatnie orzeczenie: "Nie będą robić próżno, ani płodzić będą na postrach, bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi."

Widocznie odnosi się to do ludzkiej klasy i to pod rządami Królestwa. Jeżeli pytamy, czy wówczas rodzić się będą dzieci, odpowiedzieć możemy, że odcięcie prawa rozradzania się będzie, według wszelkiego prawdopodobieństwa, stopniowe a nie natychmiastowe. Przez jakiś czas może będą istnieć stosunki seksualne, ale ten stan rzeczy stopniowo będzie usuwany w miarę jak ludzie dochodzić będą do doskonałego stanu, w którym "nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić." Mniemani więc, że wyjątek ten odnosi się do początkowego okresu Tysiąclecia.

KPiO 1913; ang: 426