Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Rozwiązanie najmniejszego przykazania.

Proszę nam powiedzieć do jakiego stronnictwa i do jakich ludzi odnosił się Chrystus, w Ewangelii Mateusza, kiedy powiedział? "Ktoby tedy rozwiązał choćby jedno z najmniejszych tych przykazań i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie niebieskim; a ktobykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie niebieskim." Mat. 5:19.

O królestwie niebieskim, mówi się w dwóch znaczeniach tego słowa. W jednym znaczeniu królestwo to jeszcze nie nastało. Czekamy na to królestwo, kiedy wszyscy Wybrańcy zostaną zgromadzeni i dostąpią przemiany do chwały. W innym znaczeniu, jednak wy i ja jesteśmy teraz królestwem niebieskim, czyli reprezentujemy królestwo niebieskie na świecie i o nas mówi apostoł Piotr, jako o królewskim kapłaństwie, o świętym narodzie, o szczególnych ludziach, już teraz, chociaż nie jest jeszcze pewne że wy będziecie z tych, ani że ja będę jednym z tych.

W tym znaczeniu o całym Kościele mówione jest, jako o królestwie niebieskim. Jak pamiętacie, Jezus powiedział: Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy biorą je przemocą. Królestwo niebieskie, należące do przyszłości nie cierpiało wówczas gwałtu, ale Jezus, który wówczas reprezentował królestwo, cierpiał gwałt; także uczniowie Jego reprezentowali to królestwo i gwałt cierpieli, albowiem gwałtownicy zabierali ich przemocą, spowodowali śmierć Pana, rozproszenie kościoła itd. Tak więc i w tym tekście: Ktokolwiek w klasie kościoła lekceważy jakiekolwiek choćby najmniejsze przykazanie Boże, ten o tyle mniej powinien być uważany przez lud Pański. Jeśli ktoś czyniłby lub uczył coś sprzeciwiającego się przykazaniom Pańskim, bez względu jakim, przeciwko czemukolwiek, co my uważamy za instytucję Boską - ktokolwiek postępowałby przeciwko Boskim zarządzeniom lub Jego woli; o tyle mniej takiego będziemy uważać. Tego, który gwałci przykazania lub innych naucza aby to robili, który stawia zły przykład, uważajcie za najmniejszego w królestwie. Tych zaś, którzy nauczają woli Bożej i starają się ją pełnić sami, takich uważajcie za najprzedniejszych. Podobną jest rada Apostoła dla Kościoła: Upatrujcie pomiędzy sobą tych, którzy postępują śladami Jezusa najściślej i tych wybierajcie na starszych lub diakonów w kościele. Upatrujcie pomiędzy sobą takich, którzy najściślej przestrzegają Boskie zarządzenia i tacy niech będą sługami kościoła, ponieważ najlepiej kwalifikują się do tej służby. Zatem stopnie najmniejszego lub największego mają być w proporcji do pełnienia woli Bożej. Taką jest właściwa zasada, którą powinniśmy zawsze rozeznawać.

KPiO 1911; ang: 422