Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOZIEŁ WYPUSZCZALNY - Przedstawia spłodzonych z Ducha.

Ponieważ kozioł wypuszczalny nie był ofiarą i nie wchodził do Świątnicy, czy mógł on przedstawiać spłodzonych z Ducha?

Cielec też nie wchodził do Świątnicy lub Świątnicy Najświętszej, ani wchodził tam kozioł Pański, stąd i kozioł wypuszczalny nie mógł wchodzić do Świątnicy, ani do przedziału Najświętszego. Jeżeli fakt ten miałby dowodzić że klasa przedstawiona w koźle wypuszczalnym nie jest spłodzoną z ducha, to podobny argument trzeba by stosować także do klasy kozła Pańskiego, jak i do samego Pana przedstawionego w cielcu. Do Przybytku wnoszoną była tylko krew tych bydląt i to wszystko. Ci co reprezentowani są w koźle wypuszczalnym, przedstawieni są na razie w ciele Najwyższego Kapłana, jak na przykład, Jezus; Najwyższy Kapłan, w Swoim pierwszym ofiarowaniu krwi cielca, przedstawiony jest jako sam wnoszący Swoją własną krew Wy i ja nie jesteśmy w tym wcale przedstawieni. Jezus wszedł do przedziału Najświętszego, aby okazać się przed obliczem Bożą za nami i dokonać ubłagania za grzechy nasze.

Następnie On wyszedł aby ofiarować kozła Pańskiego i zabrał krew tegoż kozła. W tej czynności jak widzicie, w tym koźle przedstawieni byli członkowie Jego ciała i Pan wszedł do Świątnicy z krwią tegoż kozła; lecz sam kozioł był przedstawiony w kapłanie. W pierwszej ofierze, cielec przedstawiony był w kapłanie, podobnie teraz kozioł przedstawiony jest w kapłanie, który dokonuje tej ofiary.

Klasa kozła wypuszczalnego jest na razie również przedstawiona w ciele Najwyższego Kapłana; to znaczy, że członkowie tej klasy, gdy uczynili swoje poświęcenie, wliczeni byli wtedy w poczet członków Ciała Chrystusowego, a dopiero gdy zaprzestali postępować tą drogą i dopełniać swej ofiary; oni przestali być zaliczani do członków ciała Chrystusowego i stali się gronem podrzędnym, klasą niegodną miejsca w ciele Chrystusowym.

KPiO 1907; ang: 630