Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOZIOŁ WYPUSZCZALNY - Nie był częścią ofiary za grzech.

Czy kozioł wypuszczalny ma jakiś dział w ofierze za grzech?

Kozioł wypuszczalny nie ma w tym żadnego działu. Kozioł ten nie był wcale ofiarą. Dwa kozły były przyprowadzone na ofiarę, lecz los padł tylko na jednego, na kozła Pańskiego, i ten był ofiarą za grzech. Widzimy więc, że cielec i kozioł Pański byli ofiarami za grzech, lecz ów drugi kozioł nie był wcale ofiarowanym.

Stąd nie mógł on być ofiarą za grzech. (3 Moj. 16:7-10). Jednak w Boskiej ekonomii klasa kozła wypuszczalnego będzie miała pewną podrzędną cząstkę w zgładzeniu grzechów w tym znaczeniu, że cierpienia tej klasy zastosowane będą na pojednanie czyli zgładzenie pewnych dobrowolnych grzechów świata - lecz nie grzechu Adamowego.

KPiO 1915; ang: 632