Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Czy się tyczy zasługi?

Czy członkowie Kościoła pojedynczo lub zbiorowo mają jakąkolwiek zasługę, w jakimkolwiek znaczeniu?

Nie wiem co miał na myśli ten, co to pytanie postawił. Według ciała Kościół niema zasługi, lecz Kościół nie jest w ciele. "My nie jesteśmy w ciele, ale w duchu." Ciałem Chrystusowym jest nowe stworzenie, a to ma już dużo zasługi. Gdy Bóg uczynił nas nowymi stworzeniami, to dostąpiliśmy pewnej zasługi i mam nadzieję, że zatrzymamy tę - sługę, jakiej Bóg udziela wszystkimi Swoim dzieciom. Każdy musi mieć pewną zasługę, bo inaczej Bóg nie uznałby go. W liście do Efezów czytamy, że Bóg uczyni nam daleko więcej, aniżeli prosimy lub myślimy; w tym musi być pewna zasługa. Czytamy także, iż trzeba być godnym. Pewne błogosławieństwa spłyną na Kościół, ponieważ Kościół będzie znaleziony godnym.

Czy Kościół ma jaką zasługę ziemskiego rodzaju, którą by mógł zastosować za świat? Zasługa nowego stworzenia jest jedną. rzecze, lecz nie mamy żadnej cielesnej zasługi, którą byśmy mogli przekazać drugiemu. Czy jednak nie mamy nic takiego? Tak. Pismo Święte uczy, że gdy cierpisz w twym ciele dla sprawiedliwości, to dokonuje się w tobie pewna wartościowa rzecz; albowiem ponosisz utratę pewnych przynależnych ci praw. Pewna miara zasługi należy się tobie za utracenie tych praw, jak i ujęcie zasługi tym co twoich praw cię pozbawiają. Bóg pokazuje to jako pewnego rodzaju przypisanie na korzyść świata. Przypominam wam że według trzeciej Księgi Mojżeszowej r. 16, za niektóre grzechy (oprócz tych zwykłych przykrytych ofiarami Dnia Pojednania), inne pojednanie musiało być dokonywane. Podobnie, chociaż przebaczenie wszystkiego grzechu Adamowego zostało zapewnione ofiarą Jezusową, to jednak to co my cierpimy dla sprawiedliwości, może być policzone jako pewnego rodzaju kredyt dla kogoś innego, na dopełnienie tego co on stracił, czyniąc źle ponad to, co mogłoby być przypisane ojcu Adamowi. To dokonałoby zrównoważenia. Wszystko to będzie zrównoważone zanim nowy wiek nastąpi. W tym widzimy powód nadchodzącego ucisku. Bóg w ten sposób zrównoważy, czyli zbalansuje cały rachunek. Kościół będzie mieć w tym pewien udział, według pewnej części obrazu pokazanego w 3 Moj., rozdz. 16.

KPiO 1916; ang: 127