Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Co Kościół kupuje?

Czy Kościół, czyli wybrani odkupują świat w obecnym Wieku Ewangelii? Paragraf 2 na str. 112, w Cieniach Przybytku zdaje się to pokazywać.

Nie było intencją, aby którykolwiek paragraf w Cieniach Przybytku uczył coś podobnego. Chciałbym to powtórzyć dziesięć tysięcy razy. Jeden tylko człowiek mógł odkupić świat, ponieważ tylko jeden zgrzeszył i tylko ten jeden potrzebował odkupienia. Okup jest to równoznaczna cena. Jezus dał Samego Siebie za okup, nie do spółki z Kościołem jakoby coś co On nadal dokonuje przez tych co stanowią Kościół. Przeciwnie, dzieło złożenia okupu On dokończył na Kalwarii. On nie uczynił aktualnego zastosowania tegoż dotąd, lecz zarządzenie okupu było uczynione zanim my w ogóle zetknęliśmy się z planem Bożym. Nie mogliśmy być wcale liczeni dokąd, Jezus nie dokończył Swego dzieła na Kalwarii. Następnie przyszło wezwanie Kościoła. Najprzód Pan stał się wodzem, naszego zbawienia, potem mógł mieć grono żołnierzy pod Sobą. On miał być Głową nad Swoim ludem. Wybieranie tego ludu rozpoczęło się po uzupełnieniu Jego ofiary. Tylko Jezus umarł i wstąpił na wysokość, aby dokonać zadość uczynienia i zastosowania (Bóg wtedy nie uznawał żadnego członka Kościoła) a gdy Pan dopełnił zadość uczynienia - w czym Kościoła wcale nie było - Bóg przez Jezusa wylał ducha świętego. My nie mamy nic do czynienia ze składaniem okupu. To Wszystko jest dziełem Jezusowym.

KPiO 1916; ang: 126