Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Czy po uwielbieniu będzie posiadał władzę życiodawczą?

W Tysiącleciu czy tylko Jezus sam będzie Życiodawcą dla świata, czy też Kościół będzie złączony z Nim jako członkowie Życiodawcy, mając moc wskrzeszania umarłych?

Przedmiot udzielenia życia może być obserwowany z różnych punktów zapatrywania. W pewnym znaczeniu tak matka, jak i ojciec, są życiodawcami dziecka; ponieważ dziecko nie mogłoby otrzymać indywidualnej egzystencji bez matki. A jednak, ściśle mówiąc sam tylko ojciec jest Życiodawcą; albowiem zarodek tycia pochodzi od niego.

Pismo Święte używa więc tej naturalnej ilustracji ziemskiego ojca, czyli Życiodawcy, do przedstawienia wielkiej prawdy duchowej. W Adamie świat jest umarłym - znajduje się pod wyrokiem śmierci. Jezus złożył okup, który wyrok ten usunie. Na tej podstawie On będzie miał prawo stać się Życiodawcą Adama i jego rodzaju, skoro tylko zasługa Jego ofiary zastosowaną będzie za świat. Ludzkie prawa do życia, jakie Pan udzieli światu będą te, które On sam złożył w śmierci.

Jednak, tak jak Jezus, zgodnie z wolą Ojca złączył z Sobą Kościół w cierpieniach teraz a w chwale później, tak samo też Kościół będzie miał do czynienia w przywróceniu świata do życia. Dzieło Kościoła przedstawione jest w matce Ewie, jak i w ogólnym macierzyństwie. Dziełem Kościoła będzie pielęgnowanie ludzkości - pielęgnowanie tej iskry życia, jaką ludzkość otrzyma od Odkupiciela. Pod tą pielęgnacją i pieczą ci z świata co zechcą współdziałać, będą podniesieni ze stanu grzechu i śmierci, do doskonałości.

W taki sposób Oblubienica Chrystusowa będzie mieć do czynienia z udzielaniem życia, ale tylko jako towarzyszka Tego Wielkiego Życiodawcy. Odkupiciel, Jezus, sam tylko jest Tym, który może udzielić drugim Swe własne prawa do życia. A On Sam powiedział: "Wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą." (Jan 5:25,29). Cokolwiek uwielbiony Kościół będzie miał do czynienia z odrestaurowaniem świata, będzie to czynić tylko jako pomocnik Pana.

KPiO 1916; ang: 125