Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Kiedy pomazany.

Czy my, Kościół, otrzymujemy nasz udział w pomazaniu, momentalnie czy stopniowo!

Orzeczenie pomazanie duchem, różni się nieco od orzeczenia spłodzenie z ducha. Myśl złączona ze słowem spłodzenie jest o momentalnej czynności, natomiast ze słowem pomazanie, łączy się myśl czynności stopniowej. W procesie pomazywania znajdujemy się od czasu wejścia do rodziny Bożej, od czasu jak zostaliśmy uznani za członków rodziny Chrystusowej i zajęliśmy miejsce w chwalebnym gronie królewskim) kapłaństwa. Wiemy, że niektórzy nie dostąpią zupełnego pomazania. Niektórzy z takich, co byli przyjęci i spłodzeni z ducha świętego, chybią w zupełnym pomazaniu, a przeto nie znajdują się w klasie uwielbionego królewskiego kapłaństwa. Tacy znajdą się w Wielkim Gronie. Mniemamy więc, ze orzeczenie pomazanie duchem obejmuje stopniowy rozwój i dojrzałość, do jakiej dochodzimy gdy wzrastamy w łasce i w znajomości, a nie tylko ową chwilę gdy zostaliśmy pomazani (spłodzeni) do rodziny Bożej.

KPiO 1915; ang: 121