Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Ułożenie członków w ciele.

Co znaczy orzeczenie: "Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał?" - 1 Kor. 12:18.

W obecnym czasie Kościół Chrystusowy jest w nowicjacie (na probacji). Niekiedy wyrażamy się że jesteśmy członkami Kościoła wojującego; lecz być członkiem Kościoła wojującego, jeszcze nie dowodzi, że będziemy w Kościele tryumfującym. Tam znajdą się tylko tacy, co powstaną wierni aż do śmierci. Święty Paweł, którego Bóg postawił na bardzo wysokim stanowisku w Kościele, obawiał się aby nie był odrzucony. On powiedział: "Karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc sam nie był odrzucony," (1 Kor. 9:27). Różne przywileje i sposobności są nam dane dokąd, jesteśmy w ciele, a nasze ostateczne przyjęcie i dostąpienie do chwały poza zasłonę zależy od naszej wierności tu.

Apostoł powiedział, że wszystkie członki "wespół spojone rosną w Kościół Święty w Panu." (Ef. 2:21). Nie należy tej figury brać zbyt literalnie, bo by można popaść w zamieszanie. Kamienie w świątyni do pewnego stopnia różnią się jedne od drugich. Są kamienie większe, są i mniejsze. To, w pewnym znaczeniu może przedstawiać większe i mniejsze kamienie w duchowej świątyni, czyli przywileje i zaszczyty, jakie będą poza zasłoną.

Św. Paweł także powiedział, że on starał się czynić jak najwięcej, chciał mieć więcej doświadczeń zapierając samego siebie, aby mógł mieć większy dział poza zasłoną. To jednak nie znaczy, że on był samo wywyższającym się, albo że był pysznym lub wyniosłym. My również nie mamy być takimi, jeżeli chcemy osiągnąć to, co Bóg chce abyśmy osiągnęli, to jest chwalebne podobieństwo charakteru naszego Mistrza.

KPiO 1913; ang: 119