Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Ciało Chrystusowe.

Kiedy Kościół stanie się ciałem Chrystusowym?

Kościół może być obserwowany z dwóch punktów zapatrywania.

  1. Kościół w chwale składać się będzie wyłącznie z Odkupiciela i Jego oblubienicy, Jego współdziedziców, albo używając innego figuralnego określenia, będzie to Jezus Głowa i Kościół Jego ciało - członkowie ciała Chrystusowego. Tylko ci otrzymają dział w pierwszym zmartwychwstaniu i ci tylko będą królować z Chrystusem tysiąc lat.
  2. Jednak w obecnym czasie o Kościele jest mówione, jako o oblubienicy Chrystusowej w stanie formowania, czyli rozwoju. Każdy kto czyni zupełne poświęcenie samego siebie Bogu, ufając w zasłudze Jezusowej i zostaje spłodzony z ducha świętego, liczy się członkiem ciała Chrystusowego. Jako taki on ma wzrastać w łasce, w znajomości i w miłości, wyzbywając się starych rzeczy cielesnych a przybierając różne owoce i łaski ducha świętego. Jednakowoż z tych poświęcających się formują się trzy odmienne klasy.
    1. Małe stadko, królewskie kapłaństwo, które tylko samo stanie się ciałem Chrystusowym przez otrzymanie działu w pierwszym zmartwychwstaniu.
    2. Klasa Wielkiego Grona, klasa wiernych Bogu, lecz nie dosyć gorliwych, aby mogli być uznani kapłanami ofiarniczymi przeto niegodni aby mogli być zaliczeni do ciała więcej niż zwycięzców. Tacy ostatecznie wyjdą zwycięzcami i staną się istotami duchowymi, bo do duchowego stanu byli spłodzeni w czasie ich poświęcenia się. Ci będą pannami towarzyszkami oblubienicy, służąc w Świątyni.
    3. Trzecią klasą, wspomnianą przez św. Pawła, stanowią ci co odpadną, poczytując krew przymierza, przez którą byli poświęceni, za rzecz pospolitą i gardząc wielką łaską i przywilejem poświęcenia przez usprawiedliwienie. Przez św. Piotra tacy przyrównani są do świni, która będąc omytą "wraca się do walania w błocie" - odwracają się od duchowych nadziei i obietnic do ziemskich. Tacy, chociaż byli raz uznani za członków ciała Chrystusowego, umrą śmiercią wtóra, jako nieme zwierzęta.

KPiO 1911; ang: 116