Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Jaki fundament?

Św. Paweł powiedział żeśmy "zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym ramieniem sam Jezus Chrystus." Czy słowo prorocy w tym tekście stosuje się do proroków Starego Testamentu a nie do proroków z Nowego?

Moją myślą jest, że Apostoł mówi tu o prorokach Starego Testamentu; fundament wiary położony był na ich proroctwach. Pismo Święte mówi także o innych prorokach; na przykład, Apostoł mówi że Chrystus wstąpiwszy na wysokość, dał dary ludziom i następnie mówi jakie to dary były: "Dał niektóre Apostoły, niektóre proroki, a drugie Ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele." Apostoł nie mówi tu o prorokach starodawnych. W tym tekście on mówi o kaznodziejach, ponieważ prorok, jak ono używane jest w greckim, określa takiego, który przemawia publicznie - publicznie naucza, publicznie coś ogłasza - taki jest prorokiem, czyli literalnie, głosicielem.

KPiO 1911; ang: 115