Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Przyjęci, co do 1914.

Czy my, jako Kościół, mamy być przyjęci przed końcem 1914 roku?

Ufam, że my, jako Kościół, jesteśmy teraz przyjęci. Apostoł powiada: "Jesteśmy przyjęci w Umiłowanym." Przypuszczam, że pytanie to ma oznaczać: Czy mamy być przemienieni przed tym czasem? Nie znam Pisma, które tak mówiłoby i nie ma niczego w tej sprawie w Wykładach Pisma Świętego. Sprawa ta zaczęła się w związku z opisywaniem Wielkiej Piramidy. Jeden wymiar tam zdaje się wskazywać, że można spodziewać się czegoś w roku 1910; to jest, jeżeli ten wymiar był zamierzony, lecz jest to tylko przypuszczalna miara stopnia u szczytu wielkiej galerii, a nie wiemy czy w tym miało być jakie szczególniejsze znaczenie; lecz gdy weźmie się pozycję tego stopnia, to sam stopień zdawałby się wskazywać na jakąś przeszkodę, czyli zaporę.

Zatem, czego możemy się spodziewać to nie naszej zmiany, ale pewnej próby, ponieważ ten cały stopień powiada o próbie; stopień trudny do przejścia. Cała galeria jest trudna do przejścia, ale ten stopień w szczególności. Jesteśmy w roku 1910 teraz i wydaje mi się, że znaczna próba przyszła na Kościół i możemy sobie tłumaczyć, że to co sprawa ta znaczy. Cieszę się, że z łaski Bożej stoimy dotąd, a jak Apostoł mówi, bądźmy pokorni, abyśmy nadal mogli trwać, bo tylko tacy będą mogli ostać się. Według Pisma Św. pierwszą kwalifikacją jest skromność, łagodność, cierpliwość itd., a więc cichość i pokora będą próbą charakteru przez całą drogę. Upewnijcie się, że poznaliście prawdę i trzymajcie się jej, a Pan nie odbierze jej nikomu, oprócz tych, którym brak pokory. Apostoł mówi: uniżcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w czasie słusznym.

KPiO 1910; ang: 108