Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Kiedy przedstawiony Ojcu.

"A Temu, który was może zachować od upadku i stawie przed obocznością chwały Swojej bez nagany z weselem." (Juda 24). Czy Kościół będzie stawiony przed obliczem Bożym na początku, czy przy końcu Tysiąclecia?

Niewątpliwie na początku Tysiąclecia. Takie jest moje zdanie. Jesteśmy już dziećmi Bożymi i uczta o jakiej Pismo Święte mówi, będzie wieczerzą wesela Barankowego, a według mojego wyrozumienia jest to symboliczny obraz naszej łączności z Panem na chwalebnym poziomie, gdzie On przedstawi nas Ojcu bez zmazy.

Czemu miałaby być aż tysiącletnia zwłoka? Nie widzę żadnego powodu do tego. Ja spodziewam się oglądać Ojca wkrótce po swej przemianie. Jednak rozumiem, że pewna zwłoka będzie ponieważ Kościół będzie przemieniony najprzód; poczym będzie pewna zwłoka i czekanie na Wielkie Grono; ponieważ jak wiemy w Objawieniu, w 18 rozdziale, po opisaniu upadku Babilonu i tych co wyszli z Babilonu, czyli klasy Wielkiego Grona, następuje rozdział dziewiętnasty, gdzie czytamy: "Weselmy i radujmy się, a dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka Jego nagotowała się." Ci co to mówią nie są z tej szczęśliwej klasy, lecz oni mówią: Radujmy się, że to się stało, że klasa oblubienicy weszła do chwały. Wesele jest jedną rzeczą, a wieczerza wesela drugą. To też do owej wielkiej rzeszy przychodzi poselstwo: "Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego." Wyrozumieniem moim jest, że klasa Wielkiego Grona będzie miała ten wielki przywilej wejść z Kościołem na tę wielką ucztę. Głównie uczta ta będzie dla Kościoła, lecz Wielkie Grono będzie również miało w tym udział.

Podobny obraz znajdujemy również w Psalmie 45:, gdzie jest mowa o wprowadzeniu na pałac królewski, oblubienicy w pięknych szatach bramowanych złotem; a za nią panny, towarzyszki jej, które również weszły na pałac królewski. To przedstawia dwie klasy, Maluczkie Stadko i Wielkie Grono.

KPiO 1910; ang: 106