Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Bóg postanawia członków.

W liście do 1 Kor. 12:28, czytamy: "Bóg postanowił we zborze najprzód Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli - pomocników, rządców." Kto są ci rządcy i do jakiego stopnia oni rządzą?

W oryginale nie jest powiedziane rządców, ale rządzące reguły, porządek czyli prawo. Całe zgromadzenie, według wskazówek Słowa Bożego, uznaje pewne reguły jako słuszne, jako właściwy sposób prowadzenia zebrań. Każdy co jest dzieckiem Bożym i czyni pewien postęp na drodze Pańskiej, powinien zrozumieć mądrość pewnych reguł w Kościele Chrystusowym. Kto nie chce uznawać reguł i porządku postanowionego dla Kościoła, ten jest do takiego stopnia anarchistą. My wierzymy w prawa czy to krajowe, czy miejskie. Lepiej mieć jakieś reguły i prawa, chociaż takowe są niedoskonałe, aniżeli być bez żadnych praw. Wierzymy że niekiedy może być za dużo praw, reguł i ograniczeń lecz Kościół Chrystusowy ma się starać rozpoznać, ocenić i używać taką wolność jaką Bóg daje, oraz powinien rozumieć że wszystko musi być czynione przystojnie i porządnie. Celem każdego zgromadzenia powinno być aby mieć tyle wolności, ile potrzeba dla dobra zgromadzenia. Bóg powinien być uznawany jako Ten, który ustanawia porządek w Kościele.

KPiO 1909; ang: 103