Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KORONA - W sprawie koron odrzuconych.

W wypadku takiego, któremu korona została wyznaczona, gdy porzucił ją zanim zupełnie został wypróbowany, to czy ktos inny dostaje jego koronę?

Nie jest wolą Pana aby pewna jednostka dostała koronę, tak jakoby mówił: Upodobałem sobie ciebie i będę na wieki żałował jeśli jej nie dostaniesz. Przeciwnie, Pan postępuje w tej sprawie według znacznie wyższego planu. Upodobuje Sobie nie rysy twej twarzy, ani twoje kształty, ale charakter, serce. Jeżeli w sercu twoim stracisz posłuszeństwo dla sprawiedliwości i miłość do Pana, to w takim, stopniu stracisz łaskę Pańską i nie będziesz z tych, którym Pan chce dać nagrodę. Jego wolą nie będzie wcale aby cię nagrodzić, lecz powie: Nie chcę ciebie. Ale jeżeli trwasz w miłości do Niego, jeśli stosujesz się do Jego warunków, udowadniasz, że jesteś miły Panu to i On chętnie dopatrzy abyś dostał to wszystko, co się tobie należy, stosownie do twego powołania. Tak więc Jego wola będzie spełniona w każdym wypadku.

KPiO 1908; ang: 198