Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KAPŁANI - W Świątnicy.

W figurze, czy niżsi kapłani mieli dostęp do Swiątnicy, w dniu Pojednania?

Opis tej sprawy może być czytany w różny sposób, lecz moje czytanie tego doprowadza mnie do wyrozumienia, że niżsi kapłani mieli dostęp do Świątnicy w Dniu Pojednania. Inni mogą rozumieć to inaczej. Mniemam, że to jest zgodne z tym co rozumiemy o Kościele - że my mamy dostęp do Świątnicy, od czasu naszego spłodzenia z ducha. Znajdujemy się w pozafiguralnym Dniu Pojednania. Mówić że w pozafigurze niżsi kapłani pozafiguralnego Kapłaństwa znajdują się w stanie Świątnicy, a jednocześnie twierdzić że w typie nie było pokazane że tam mamy się znajdować, byłoby, moim zdaniem, sprzecznością pomiędzy typem a antytypem, czyli pomiędzy figurą a pozafigurą. Myślę więc że kapłani mieli dostęp do Świątnicy podczas całego Dnia Pojednania.

KPiO 1915; ang: 553