Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KAPŁAŃSTWO - Długość Melchizedekowego.

Jak długo będzie trwało kapłaństwo według obrządku Melchizedekowego?

"Jesteś Kapłanem na wieki," a raczej Kapłanem na zawsze, wiecznym, trwałym; nie takim, który by przeminął w śmierci, ani takim, któryby porzucił swój urząd kapłański w jakiś niezadowalający sposób, ale takim, który w zupełności dokona wszystkiego na co jako Kapłan był postanowionym. Pan Jezus postanowionym był na Kapłana, ponieważ zachodziła potrzeba tego. Urząd ten nie jest potrzebny pomiędzy aniołami, którzy są doskonałymi, lecz potrzebny jest pomiędzy ludźmi, z powodu ich niedoskonałości. Zatem, być kapłanem do końca, czyli aż do uzupełnienia wszystkiego, znaczyłoby że On będzie Kapłanem, Pośrednikiem, Pojednawcą i Harmonizatorem, pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z tego wynika, że urząd ten skończy się przy końcu Tysiąclecia, gdy Chrystus dokona całego Swego dzieła i odda królestwo Bogu Ojcu. Wtedy On przestanie być Kapłanem, bo już więcej nie będzie potrzeba Ładnego kapłana, ani ofiarniczego, ani panującego. Samo znaczenie tego urzędu jest w roli pojednawcy, pośrednika lub pomocnika dla będących w pewnej trudności.

KPiO 1910; ang: 550