Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KAPŁAŃSTWO - Kiedy początek Melchisedekowego kapłaństwa?

Kiedy nasz Pan stał się Kapłanem, według obrządku Melchisedekowego?

Osobiście Pan nasz wszedł do Swego kapłaństwa Melchizedekowego w czasie Swego zmartwychwstania, kiedy to, według słów apostoła, Bóg ogłosił: "Niechaj Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży." W tym osobistym znaczeniu Jezus stał się Kapłanem według obrządku Melchizedekowego, pomimo że był On tylko Głową tegoż kapłaństwa. Ponieważ w głowie mieści się inteligencja, możemy z tego zauważyć, że głowa mogła naonczas przedstawiać całe ciało lepiej, aniżeli mógłby to uczynić jaki inny członek ciała. Wyciągnięta ręka mogłaby w pewnym znaczeniu przedstawiać całe ciało, lecz ona nie może posiadać inteligencji głowy. Zatem chociaż nie moglibyśmy powiedzieć że naonczas (gdy Jezus zmartwychwstał i wszedł do kapłaństwa Melchizedekowego) było tam też obecne i ciało, to jednak skoro tylko Głowa została narodzoną od umarłych i przyjęta do kapłaństwa Melchizedekowego, wkrótce potem cała ta sprawa otrzymała swój stosunek z Bogiem; jako że inteligencja mieściła się w Głowie. Jednakowoż przyznajemy, że nie prędzej zajmiemy urząd Melchizedekowego kapłaństwa, aż cały Kościół, wszyscy członkowie ciała, zostaną połączeni z Głową w chwale.

Kapłan według obrządku Melchizedekowego jest kapłanem błogosławiącym, mającym władzę do błogosławienia. Melchizedek był w stanie błogosławić Abrahamowi. Zatem, Melchizedekowe kapłaństwo znacznie przewyższa kapłaństwo Aaronowe.

Nasz Pan nie mógł być Kapłanem według Melchizedeka przed Swoim zmartwychwstaniem, ponieważ nie miał nic takiego czym mógłby błogosławić. Zanim On mógłby błogosławić, musiał wpierw złożyć Swoje ludzkie życie w posłuszeństwo Ojcu, aby przez to dostąpić, czyli mieć na Swoje konto, pewną zasługę, z której mógłby czerpać to czym chciałby ubłogosławić nas a ostatecznie wszystkie rodzaje ziemi.

KPiO 1910; ang: 550