Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KADZIDŁO - Jesteśmy w Chrystusie wdzięczną wonnością Bogu.

Czy kadzidło palone przez arcykapłana, które przedstawiało doskonałości człowieka Jezusa, ma być rozumiane jako ofiarowane także i przez członków ciała arcykapłana, czyli kapłanów? Jeżeli tak, to jak to było pokazane?

Ponieważ w księdze Mojżeszowej nie ma żadnej wzmianki jakoby kadzidło było ofiarowywane podwójnie, przeto wydaje się nieprawdopodobne, aby było ono dwa razy ofiarowywane. A jednak nasuwa się myśl, że ofiara Kościoła, uczyniona możliwą do przyjęcia przez Pojednanie dokonane śmiercią Jezusa, musi być dokonywana aż do śmierci, żeby ci członkowie mogli ostatecznie wejść do chwały niebieskiej. "Jakim On (Jezus) był, takimi i my jesteśmy w świecie." Jak On trwał w posłuszeństwie codziennie, tak i my musimy być posłusznymi z dnia na dzień. Jak duch gorliwości objawiał się w Nim, tak i w nas musi się objawiać, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy być członkami Jego Ciała.

Tak więc możemy powiedzieć, że kadzidło, jakie On ofiarował, w pewnym znaczeniu i do pewnego stopnia przedstawiało cały Kościół, będący Jego Ciałem. Albowiem zgodnie z zamiarem Boskim, jeszcze przed założeniem świata. On miał być Wodzem, Przedstawicielem i Orędownikiem tych, co mieli być przyjęci za członków Jego Ciała. Przeto ofiarowując Swoje doskonałości, Jezus ofiarowywał to, co przez przypisanie miało być naszą doskonałością, jako Jego członków.

Ponieważ nic nie było powiedziane o ofiarowaniu kadzidła po raz drugi, i wobec tego, że nie wchodzimy do Świątnicy jako jednostki, lecz jako członkowie Jego Ciała, możemy bezpiecznie powiedzieć, że "jesteśmy w Chrystusie wdzięczną wonnością Bogu," chociaż nieprzyjemną wonnością dla świata. "Bądźcie tedy naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe; a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu." (Efez. 5:1-2; 2 Kor. 2:15; Obj. 8:3-4). Przetoż przez Niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, "albowiem się Bóg w takowych ofiarach kocha." (Żyd. 13:15-16).

KPiO 1911; ang: 342